ASUS ROG G750JM Yardım

background image

Dizüstü Bilgisayar

E-Kılavuz

background imageDizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Telif Hakkı Bilgileri

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK

COMPUTER INC.’in (“ASUS”) açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları

doğrultusunda saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da

herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınamaz, yeniden kullanma

sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme edilemez.

ASUS, BU KILAVUZU, “MEVCUT DURUMUYLA” VE KISITLI OLMAMAKLA BERABER ZIMNİ

GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK

KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ

VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI

YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZA YA DA SONUÇSAL HASARDAN

(KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERİ

HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA

DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS’A

BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif

hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama

amaçları ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI

SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE

ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE

AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK

HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA

YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

elif Hakkı © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

Sınırlı Sorumluluk

ASUS’tan kaynaklanan bir temerrütten ya da diğer bir yükümlülükten dolayı meydana

gelebilecek durumlarda, zararları ASUS’tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir

durumda, ASUS’tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS,

bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara;

ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine

getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu

ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya

da bu Garanti Beyanatı uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle

yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS’un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS’un, tedarikçilerinin

ve satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ

OLMAYACAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF

İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA

(3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL

ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS’UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA

SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI

DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

Hizmet ve Destek

Birden fazla dilde hazırlanmış http://support.asus.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin

Ocak 2013

TR7780

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzuİçindekiler

Bu kılavuz hakkında ........................................................................................... 7

Bu kılavuzda kullanılan ifadeler ................................................................... 8
Simgeler ............................................................................................................... 8
Tipografya ........................................................................................................... 8

Güvenlik Tedbirleri ............................................................................................. 9

Dizüstü Bilgisayarınızı Kullanma ................................................................. 9
Dizüstü Bilgisayarınızın Bakımı ..................................................................10
Düzgün Geri Dönüşüm ................................................................................11

1. Bölüm: Donanım Yerle

şimi

Dizüstü Bilgisayarınızı Tanıma .....................................................................14

Üstten Görünüm .............................................................................................14
Alt Taraf .............................................................................................................18
Sağ Taraf .............................................................................................................20
Sol Taraf .............................................................................................................22
Arkadan Görünüm .........................................................................................24

2. Bölüm: Dizüstü Bilgisayarınızın Kullanılması

Ba

şlarken .............................................................................................................6

Bataryanızı yerine yerleştiriniz.(belirli modellerde) ............................26
Dizüstü Bilgisayarınızı Şarj Etme. ..............................................................27
Ekran panelini açmak için kaldırın. ...........................................................28
Güç düğmesine basın. ..................................................................................28

Touchpad kısayolları ........................................................................................9

İmlecin hareket ettirilmesi ...........................................................................29
Bir parmakla hareketler ................................................................................30
İki parmakla hareketler .................................................................................32
Üç parmak kullanılan kısayollar .................................................................33

Klavyenin kullanılması ....................................................................................4

Fonksiyon tuşları .............................................................................................34
ASUS Uygulamaları için fonksiyon tuşları ..............................................35
Windows® 8 tuşları .........................................................................................35
Çoklu ortam kontrol tuşları ........................................................................36
Sayısal tuş takımı.............................................................................................36

Optik sürücüyü kullanma ..............................................................................7

background image

4

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

3. Bölüm: Windows® 8 ile Çalı

şmak

İlk defa çalıştırmak ...........................................................................................40
Windows

®

8 kilit ekranı ...................................................................................40

Windows

®

Arayüz .............................................................................................41

Başlat ekranı .....................................................................................................41
Windows® uygulamaları ...............................................................................41
Etkin Noktalar...................................................................................................42

Windows

®

uygulamaları kullanımı .............................................................44

Uygulamaları başlatma .................................................................................44
Uygulamaların özelleştirilmesi ...................................................................44
Uygulamaları kapatma .................................................................................45
Uygulamalar ekranına erişim .....................................................................46
Charms bar (Sihirli çubuk) ...........................................................................48
Yanaştırma özelliği .........................................................................................50

Di

ğer klavye kısayolları ...................................................................................5

Kablosuz a

ğlara bağlanmak ........................................................................54

Wi-Fi

.............................................................................................................54

Bluetooth ..........................................................................................................56
Airplane mode (Uçak modu) ......................................................................58

Kablolu a

ğlara bağlanmak ............................................................................59

Bir dinamik IP/PPPoE ağ bağlantısının yapılandırılması ...................59
Bir statik IP ağ bağlantısının yapılandırılması .......................................63

Dizüstü Bilgisayarınızın kapatılması ..........................................................64

Dizüstü Bilgisayarınızı uyku moduna almak .........................................64

4. Bölüm: ASUS Uygulamaları

ASUS Özellikli Uygulamalar ..........................................................................66

LifeFrame ...........................................................................................................66
Power4Gear Hybrid........................................................................................68
USB Charger+ ...................................................................................................69
Instant On ..........................................................................................................71

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

5

5. Bölüm: Açılı

ş Öz Denetim Testi (POST)

Açılı

ş

Öz Denetim Testi (POST) ....................................................................74

BIOS ve Sorun Giderme'ye erişim için POST kullanımı ......................74

BIOS ...................................................................................................................74

BIOS Erişimi .......................................................................................................74
BIOS Ayarları .....................................................................................................75

Sorun Giderme ..................................................................................................8

Bilgisayarınızı yenileyin ................................................................................83
Bilgisayarınızı sıfırlayın ..................................................................................84
Gelişmiş seçenekler .......................................................................................85

6. Bölüm: Dizüstü Bilgisayarınızı Yükseltme

Rastgele Eri

şim Belleği (RAM) modülü takma ........................................88

Sabit Disk Sürücüsünü (HDD) de

ğiştirme................................................9

Yeni pil paketini takma ...................................................................................98

Ekler

DVD-ROM Sürücü Bilgisi (belirli modellerde) .................................... 102
Blu-ray ROM Sürücü bilgileri (belirli modellerde) ............................ 104
Dahili Modem Uygunluğu ........................................................................ 105
Özet

.......................................................................................................... 105

Ağ Uygunluk Beyanı ................................................................................... 105
Ağ Uygunluk Beyanı ................................................................................... 106
Sesli Olmayan Ekipmanlar ........................................................................ 106
Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı .............................................. 108
FCC Radyo Frekansına (RF) Maruz Kalma İkaz Beyanı .................... 110
Uygunluk Beyanı (R&TTE Direktifi 1999/5/EC) .................................. 110
CE İşareti ......................................................................................................... 111
Kanada için IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı ............................. 111
Farklı Etki Alanları için Kablosuz Operasyon Kanalı ......................... 112
Fransa Sınırlandırılmış Kablosuz Frekans Bantları ............................ 112
UL Güvenlik Bildirimleri ............................................................................. 114
Güç Güvenlik Koşulu .................................................................................. 115
TV Tarayıcı Uyarıları ..................................................................................... 115
REACH .......................................................................................................... 115
Kuzey Avrupa Lityum İkazları (Lityum iyon bataryalar için) ......... 115

background image

6

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Optik Sürücü Güvenlik Bilgisi .................................................................. 117
Macrovision Şirketi Ürün Bildirimi ......................................................... 117
CTR 21 Uygunluğu(Dahili Modemli Dizüstü Bilgisayarlar için) ... 118
ENERGY STAR uyumlu ürün ..................................................................... 119
Avrupa Birliği Eco etiketi ........................................................................... 120
İşitme Kaybını Önleme............................................................................... 120
Kaplama Notu ............................................................................................... 120
Küresel Çevre Düzenleme Uygunluğu ve Beyanı ............................ 121
ASUS Geri Dönüşüm/Geri Alım Hizmetleri ......................................... 121

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

7