Ajutor ASUS ROG G750JM

background image

Notebook PC

Manual electronic

background imageManual electronic pentru notebook

Informaţii referitoare la drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate fi

reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă

în orice formă sau prin orice metodă, cu excepţia documentaţiei păstrate de cumpărător din

motive de siguranţă, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS”).

ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AŞA CUM ESTE”, FĂRĂ NICIO GARANŢIE, FIE EXPLICITĂ

SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE SAU CONDIŢIILE

DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS,

DIRECTORII SĂI, FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU

VREO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE

PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂŢII DE

FOLOSINŢĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR ŞI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR

DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA

URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

Produsele şi numele corporaţiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate

sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii şi sunt utilizate numai pentru

identificare sau explicaţii şi în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenţia de a încălca legea.

SPECIFICAŢIILE ŞI INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP

INFORMATIV ŞI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNŞTIINŢARE PREALABILĂ,

ŞI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎŞI ASUMĂ NICIO

RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENŢELE CARE POT APĂREA

ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ŞI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.

Drept de autor © 013 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Limitarea responsabilităţii

Pot apărea situaţii în care, din cauza neîndeplinirii unor obligaţii din partea ASUS sau a altor

responsabilităţi, aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS. În orice situaţie de acest

tip, indiferent de baza în care aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS, ASUS este cel

mult responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) şi daune aduse proprietăţii

reale şi proprietăţii personale tangibile; sau alte daune reale şi daune directe rezultate din

omisiunea sau incapacitatea de a-şi îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declaraţie

de garanţie, până la preţul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamaţiile

menţionate în contract, prejudiciile sau încălcările menţionate în această Declaraţie de garanţie.

Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS şi distribuitorului acestuia. Aceasta

reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi şi distribuitorul dumneavoastră sunt

responsabili împreună.

ÎN NICIO SITUAŢIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1)

RECLAMAŢIILE TERŢILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ‚ REFERITOARE LA DAUNE; () PIERDEREA SAU

DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE,

ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINŢĂ

(INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI
SAU DISTRIBUITORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAŢI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

Service şi asistenţă

Vizitaţi site-ul nostru multilingv la http://support.asus.com

Martie 2013

RO7780

background image

Manual electronic pentru notebook

3

Cuprins

Despre acest manual......................................................................................... 7

Convenţii utilizate în acest manual ............................................................ 8
Pictograme .......................................................................................................... 8
Elemente tipografice ....................................................................................... 8

Precauţii referitoare la siguranţă ................................................................... 9

Utilizarea notebook-ului ................................................................................ 9
Îngrijirea notebook-ului ...............................................................................10
Casarea corectă ...............................................................................................11

Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware

Cunoaşterea notebook-ului .........................................................................14

Vedere de sus ...................................................................................................14
Partea inferioară ..............................................................................................18
Partea dreaptă .................................................................................................0
Partea stângă ...................................................................................................
Vedere din spate .............................................................................................4

Capitolul 2: Utilizarea notebookului

Noţiuni de bază .................................................................................................6

Instalarea bateriei (pe anumite modele). ...............................................6
Încărcaţi notebook-ul. ...................................................................................7
Ridicaţi pentru a deschide afişajul. ...........................................................8
Apăsaţi pe butonul de alimentare. ...........................................................8

Gesturi pentru touchpad ...............................................................................9

Mişcarea cursorului ........................................................................................9
Gesturi cu un deget .......................................................................................30
Gesturi cu două degete ................................................................................3
Gesturi cu trei degete ...................................................................................33

Utilizarea tastaturii ...........................................................................................34

Taste funcţionale ............................................................................................34
Taste funcţionale pentru aplicaţii ASUS .................................................35
Taste Windows® 8 ...........................................................................................35
Taste de control pentru funcţii multimedia .........................................36
Tastatura numerică ........................................................................................36

Utilizarea unităţii optice .................................................................................37

background image

4

Manual electronic pentru notebook

Capitolul 3: Lucrul cu Windows® 8

Prima pornire a computerului .....................................................................40
Ecranul de blocare Windows® 8 ..................................................................40
Interfaţa cu utilizatorul Windows® .............................................................41

Ecranul Start .....................................................................................................41
Aplicaţii Windows® .........................................................................................41
Punctele de interes ........................................................................................4

Lucrul cu aplicaţiile Windows® ....................................................................44

Lansarea aplicaţiilor .......................................................................................44
Particularizarea aplicaţiilor ..........................................................................44
Închiderea aplicaţiilor ...................................................................................45
Accesarea ecranului Apps (Aplicaţii)........................................................46
Charms bar ........................................................................................................48
Caracteristica Snap (Aliniere) .....................................................................50

Alte comenzi rapide de la tastatură ...........................................................5
Conectarea la reţele wireless .......................................................................54

Wi-Fi

.............................................................................................................54

Activarea Wi-Fi .................................................................................................54
Bluetooth ..........................................................................................................56
Airplane mode (Mod avion) ........................................................................58

Conectarea la reţele cablate .........................................................................59

Configurarea unei conexiuni de reţea IP/PPPoE dinamice ..............59
Configurarea unei conexiuni de reţea IP statice ..................................63

Oprirea notebookului .....................................................................................64

Trecerea notebookului în modul Repaus ...............................................64

Capitolul 4: Aplicaţii ASUS

Aplicaţii oferite de ASUS ................................................................................66

LifeFrame ...........................................................................................................66
Power4Gear Hybrid........................................................................................68
USB Charger+ (Încărcător USB) ..................................................................69

Capitolul 5: Procedura POST (Power-on Self-test)

Procedura POST (Power-on Self-test) ........................................................74
Utilizarea procedurii POST pentru accesarea sistemului BIOS şi a

opţiunilor de depanare ..................................................................................74

background image

Manual electronic pentru notebook

5

BIOS ...................................................................................................................74

Accesarea sistemului BIOS ...........................................................................74
Setări din BIOS .................................................................................................75

Depanare .............................................................................................................83

Refresh your PC (Reîmprospătare PC) .....................................................83
Reset your PC (Resetare PC) ........................................................................84
Advanced options (Opţiuni complexe) ..................................................85

Capitolul 6: Realizarea unui upgrade la notebook PC-ul dvs

Instalarea unui modul de memorie cu acces aleatoriu (RAM) .........88
Înlocuirea unităţii hard disk (HDD) .............................................................9
Instalarea unei baterii noi ..............................................................................98

Anexe

Informaţii referitoare la unitatea DVD-ROM ...................................... 10
(pe modele selectate) ................................................................................ 10
Informaţii unitate ROM Blu-ray .............................................................. 104
(pe modele selectate) ................................................................................ 104

Conformitatea cu modemul intern ......................................................... 105

Declaraţie de compatibilitate a reţelei ................................................ 106
Echipament non-voce ............................................................................... 106
Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii ..................................... 108
Declaraţia de atenţionare asupra expunerii la frecvenţa radio (RF) a

FCC

.......................................................................................................... 110

Declaraţie de conformitate(Directiva R&TTE 1999/5/CE) .............. 110
Marcaj CE ........................................................................................................ 111
Declaraţia de expunere la radiaţii IC pentru Canada ...................... 111
Canalul de funcţionare wireless pentru diferite domenii ............. 11
Benzile de frecvenţă wireless restricţionate în Franţa .................... 11
Cerinţă de siguranţă pentru energie .................................................... 115
Notificări pentru tunerul TV (pe modele selectate) ........................ 115
Notificări REACH ........................................................................................... 115
Precauţii pentru litiul nordic (pentru baterii cu ioni de litiu) ....... 115
Informaţii de siguranţă pentru unitatea optică ................................ 117
Informaţii de siguranţă pentru laser ..................................................... 117
Eticheta de avertizare pentru service ................................................... 117
Reglementări CDRH .................................................................................... 117

background image

6

Manual electronic pentru notebook

Notă pentru produsele Macrovision Corporation ........................... 117
Aprobare CTR 1(pentru notebook PC cu modem încorporat) .. 118
Conformitate produs ENERGY STAR ..................................................... 119
Eticheta Eco a Uniunii Europene ........................................................... 10
Prevenirea pierderii auzului ..................................................................... 10
Notă referitoare la finisaj ........................................................................... 10
Declaraţia şi conformitatea cu regulamentul internaţional referitor
la mediu ......................................................................................................... 11
Reciclare ASUS / Servicii de returnare .................................................. 11

background image

Manual electronic pentru notebook

7