ASUS ROG G750JM leírás

background image

Notebook PC-hez

E-kézikönyv

background imageE-kézikönyv Notebook PC-hez

Szerzői jogi információk

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak,

illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad

sokszorosítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre

lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt

tartalékmásolat készítése céljából.
AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT

VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN

AZ ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ

ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI

VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN

OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SEM

KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS

OKOZTA OLYAN KÁRÉRT, AMELY A JELEN KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIBÁJÁBÓL ERED, MÉG

AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK ENNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett védjegyei vagy

szerzői tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából

történik a tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.
A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG

TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK, ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMIKOR

MEGVÁLTOZHATNAK. NEM ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK. AZ

ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY

PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.

Copyright® 013 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

A kötelezettség korlátozása

Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség miatt,

Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely

alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget a testi sérüléseken (a

halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett károkon kívül,

illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi

feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen végrehajtásából erednek, az egyes termékek

szerződés szerinti listaára erejéig.

Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés

alapján köteles Önt kártalanítani veszteségekért, kárért vagy kárigényért.

Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazójára is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek

tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek.

AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT:

(1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉÉRT ÖNNEL SZEMBEN; () AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI

MEGSEMMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT

KÁRÉRT, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY

MEGTAKARÍTÁST IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN FORGALMAZÓJÁT

TÁJÉKOZTATTÁK A LEHETŐSÉGÜKRŐL.

Szerviz és támogatás

Látogassa meg a több nyelven elérhető weboldalunkat: http://support.asus.com

Március 2013

HUG7780

background image

3

E-kézikönyv Notebook PC-hez

A kézikönyvről ..................................................................................................... 7
A kézikönyvben felhasznált konvenciók .................................................... 8

Ikonok ............................................................................................................... 8
Tipográfia ............................................................................................................ 8

Biztonsági óvintézkedések ............................................................................. 9

A Notebook PC használata ............................................................................ 9
A Notebook PC gondozása .........................................................................10
Megfelelő selejtezés ......................................................................................11

1. fejezet:

A hardver üzembe helyezése

Ismerkedés a Notebook PC-vel ...................................................................14

Felülnézet ..........................................................................................................14
Alulnézet ............................................................................................................18
Jobb oldal ..........................................................................................................0
Bal oldal .............................................................................................................
Hátulnézet .........................................................................................................4

2. fejezet:

A Notebook PC használata

Első lépések ........................................................................................................6

Szerelje be az akkumulátort (egyes típusok esetében). ...................6

Els

ő

lépések .......................................................................................................7

Töltse fel a Notebook PC-t. ..........................................................................7
Emelje fel a kijelzőpanel kinyitásához. ....................................................8
Nyomja meg a Start gombot. .....................................................................8

Az érintőpadon végzett mozdulatok ........................................................9

Az egérmutató mozgatása ..........................................................................9
Egyujjas mozdulatok .....................................................................................30
Kétujjas mozdulatok ......................................................................................3
Három ujjal végzett mozdulatok ..............................................................33
A billentyűzet használata.............................................................................34
Funkciógombok ..............................................................................................34
Funkcióbillentyűk ASUS alkalmazásokhoz ............................................35
Windows® 8 billentyűk..................................................................................35
Multimédia vezérlőbillentyűk

...................................................................36

Numerikus billentyűzet ...............................................................................36

Tartalomjegyzék

background image

4

E-kézikönyv Notebook PC-hez

Az optikai meghajtó használata ................................................................37

3. fejezet:

Munka Windows® 8 rendszerrel

Üzembe helyezés .............................................................................................40
Windows® 8 zárolt képernyő ........................................................................40
Windows® UI ......................................................................................................41

Start képernyő .................................................................................................41
Windows

®

alkalmazások .............................................................................41

Hotspotok ..........................................................................................................4

Munka Windows® alkalmazásokkal ...........................................................44

Alkalmazások indítása ..................................................................................44
Alkalmazások személyre szabása .............................................................44
Alkalmazások bezárása .................................................................................45
Az Alkalmazások képernyő elérése ..........................................................46
Charms bar ........................................................................................................48
A Charms bar tartalma ..................................................................................49

Snap szolgáltatás ..............................................................................................50

A Snap használata ..........................................................................................50

Egyéb billentyűparancsok ............................................................................5
Csatlakozás vezeték nélküli hálózatokhoz .............................................54

Wi-Fi

.............................................................................................................54

Wi-Fi engedélyezése ......................................................................................54
Bluetooth

..........................................................................................................56

Repülőgép mód ................................................................................................58
Csatlakozás vezetékes hálózatokhoz ........................................................59

Dinamikus IP/PPPoE hálózati kapcsolat konfigurálása .....................59
Statikus IP hálózati kapcsolat konfigurálása .........................................63

A Notebook PC kikapcsolása........................................................................64

A Notebook PC alvó állapotba helyezése ..............................................64

4. fejezet:

ASUS alkalmazások

Kiemelt ASUS alkalmazások .........................................................................66

LifeFrame ...........................................................................................................66
Power4Gear Hybrid........................................................................................68

USB Charger+ ....................................................................................................69
Instant On ...........................................................................................................71

background image

5

E-kézikönyv Notebook PC-hez

5. fejezet:

Bekapcsolási Öntesztelés(POST)

A Bekapcsolási Öntesztelés (POST) ...........................................................74

A POST használata a BIOS eléréséhez és a hibaelhárításhoz ..........74

BIOS ...................................................................................................................74

A BIOS elérése ..................................................................................................74
BIOS beállítások ...............................................................................................75

Hibaelhárítás ......................................................................................................83

A PC frissítése ...................................................................................................83
A PC alaphelyzetbe állítása .........................................................................84
Speciális lehetőségek ....................................................................................85

Memóriamodul (RAM) beszerelése ...........................................................88
A merevlemez-meghajtó (HDD) cseréje ..................................................9
Új akkumulátor egység beszerelése ..........................................................98

Függelékek

DVD-ROM meghajtó információ .............................................................. 10
(egyes típusok esetében) ........................................................................... 10
Blu-ray ROM meghajtó információ (egyes típusok esetében) ...... 104

A Federal Communications Commission nyilatkozata .................. 108
FCC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat ....................... 110
Megfelelőségi nyilatkozat(1999/5/EC irányelv R&TTE) .................. 110
CE Jelölés ........................................................................................................ 111
Integrált áramkörök által okozott sugárzással kapcsolatos
nyilatkozat Kanada területére vonatkozóan ...................................... 111
Vezeték nélküli működési csatorna különböző területeken ........ 11
Korlátozott vezeték nélküli frekvenciasávok Franciaországban . 11
UL biztonsági tudnivalók .......................................................................... 114
Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban ................. 115
TV-Tunerre vonatkozó felhívás (csak bizonyos modelleken) ....... 115
REACH .......................................................................................................... 115
Skandináv országokra vonatkozó figyelmeztetések a lítiummal

kapcsolatban (lítium-ion akkumulátorokra vonatkozóan) ........... 115
Biztonsági tudnivalók az optikai meghajtóval kapcsolatban ...... 117
Macrovision Corporation termékkel kapcsolatos megjegyzés ... 117
CTR 1 jóváhagyás(beépített modemmel rendelkező PC

noteszgéphez) .............................................................................................. 118

background image

6

E-kézikönyv Notebook PC-hez

ENERGY STAR termék ................................................................................. 119
Európai ökocímke ........................................................................................ 10
Megfelelés a globális környezetvédelmi szabályozásoknak,
és az erre vonatkozó nyilatkozat ........................................................... 11
ASUS újrahasznosítási program / Visszavételi szolgáltatás .......... 11

background image

7

E-kézikönyv Notebook PC-hez