ASUS ROG G750JM ohje

background image

Kannettavan
tietokoneen

E-käyttöopas

background imageKannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Tekijänoikeustiedot

Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa,

siirtää, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään

muodossa tai millään tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt

varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n (“ASUS”) erikseen myöntämää,

kirjallista lupaa.

ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN “SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA

TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN EPÄSUORAT TAKUUT TAI

KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖÖN. ASUS, SEN JOHTAJAT,

TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA

MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN

LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYÖDYN TAI DATAN

MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA ASUS:LLE OLISI ILMOITETTU,

ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA

KYSEISIÄ VAHINKOJA.

Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensä rekisteröityjä

tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään ainoastaan omistajan avuksi

tunnistamiseen tai selittämiseen ilman loukkaustarkoitusta.

TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU

AINOASTAAN INFORMAATIOKÄYTTÖÖN, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA

ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE EIVÄT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS EI OTA

MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA KÄYTTÖOPPAASSA MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ,

MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Vastuurajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUSilta ASUSin tai muun

vastuullisen osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syistä riippumatta, jossa

olet oikeutettu hakemaan vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on vastuussa ainoastaan

ruumiillisista vahingoista (mukaan lukien kuolema) sekä kiinteälle omaisuudelle ja

henkilökohtaiselle reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai mistä tahansa muista

todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tässä takuuasiakirjassa mainittujen

juridisten velvollisuuksien laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin

tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittää ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka

johtuvat tässä takuuasiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myös ASUSin hankkijoita ja jälleenmyyjää. Se on ASUSin, sen hankkijoiden ja

jälleenmyyjäsi yhteinen enimmäisvastuu.

ASUS EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN OSAPUOLEN

KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI

KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET, SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT

VAHINGOT TAI TALOUDELLISET VÄLILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETYT

LIIKEVOITOT TAI SÄÄSTÖT), VAIKKA ASUS, SEN HANKKIJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT OLISIVAT

MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.

Huolto ja tuki

Käy monikielisillä Internet-sivuillamme osoitteessa http://support.asus.com

Tammikuu 2013

FI7780

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopasSisältö

Tietoja tästä käyttöoppaasta.......................................................................... 7

Tämän käyttöoppaan merkintätavat ......................................................... 8
Kuvakkeet ............................................................................................................ 8
Typografia ........................................................................................................... 8

Turvallisuus- ja varotoimenpiteet................................................................. 9

Kannettavan tietokoneen käyttö ................................................................ 9
Kannettavan tietokoneen ylläpito ............................................................10
Oikea hävittäminen .......................................................................................11

Luku 1: Laitteiston asetus

Tutustuminen kannettavaan tietokoneeseen .......................................14

Näkymä päältä .................................................................................................14
Pohja .............................................................................................................18
Oikea puoli ........................................................................................................20
Vasen puoli........................................................................................................22
Näkymä takaa ..................................................................................................24

Luku 2: Kannettavan tietokoneen käyttö

Näin pääset alkuun ..........................................................................................6

Asenna akku (tietyissä malleissa) ..............................................................26
Lataa kannettava tietokone. .......................................................................27
Avaa näyttöpaneeli nostamalla. ................................................................28
Paina virtapainiketta......................................................................................28

Kosketuslevy ja eleet .......................................................................................9

Osoittimen siirtäminen.................................................................................29
Kosketuslevyn käyttö ....................................................................................30
Kahden sormen eleet ....................................................................................32
Kolmen sormen eleet ....................................................................................33

Näppäimistön käyttö ......................................................................................4

Toimintonäppäimet .......................................................................................34
ASUS-sovellusten toimintonäppäimet ...................................................35
Windows® 8 -näppäimet ..............................................................................35
Multimedia-ohjausnäppäimet ..................................................................36
Numeronäppäimistö ....................................................................................36

Optisen levyaseman käyttö ..........................................................................7

background image

4

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Luku 3:Työskentely Windows® 8:lla

Käynnistäminen ensimmäistä kertaa ........................................................40
Windows

®

8 -lukitusnäyttö ............................................................................40

Windows

®

-käyttöliittymä (UI) .......................................................................41

Käynnistysnäyttö ............................................................................................41
Windows®-sovellukset ..................................................................................41
Kohdepisteet ....................................................................................................42

Työskentely Windows

®

-sovelluksilla ..........................................................44

Sovellusten käynnistäminen ......................................................................44
Sovellusten mukauttaminen ......................................................................44
Sovellusten sulkeminen ...............................................................................45
Sovellukset-näytön käynnistäminen .......................................................46
Charms bar ........................................................................................................48
Snap-ominaisuus ............................................................................................50

Muut näppäimistön pikavalinnat ...............................................................5
Yhdistäminen langattomiin verkkoihin ..................................................54

Wi-Fi-yhteys ......................................................................................................54
Bluetooth ..........................................................................................................56
Airplane mode (Lentokonetila) .................................................................58

Yhdistäminen langallisiin verkkoihin .......................................................59

Dynaamisen IP/PPPoE-verkkoyhteyden määrittäminen ..................59
Staattisen IP-verkkoyhteyden määrittäminen .....................................63

Kannettavan tietokoneen sammuttaminen ...........................................64

Kannettavan tietokoneen asettaminen lepotilaan ............................64

Luku 4: ASUS-sovellukset

ASUS-sovellukset ..............................................................................................66

Life Frame ..........................................................................................................66
Power4Gear Hybrid........................................................................................68
USB Charger+ ...................................................................................................69
Instant On(Heti päälle) ..................................................................................71

Luku 5: Virta päällä -itsetesti (POST)

Virta päällä -itsetesti (POST) .........................................................................74

POST-tilan käyttö BIOS-asetuksiin siirtymiseen ja vianetsintään ..74

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

5

BIOS ...................................................................................................................74

Siirtyminen BIOS-asetuksiin........................................................................74
BIOS-asetukset .................................................................................................75

Vianetsintä ..........................................................................................................8

Tietokoneen virkistäminen .........................................................................83
Tietokoneen nollaaminen ...........................................................................84
Lisäasetukset ....................................................................................................85

Luku 6: Kannettavan tietokoneen päivittäminen

Random Access Memory (RAM) -moduulin asentaminen ................88
Kiintolevyaseman (HDD) vaihtaminen .....................................................9
Uuden akun asentaminen .............................................................................98

Liitteet

DVD-ROM-aseman tietoja (tietyissä malleissa) ................................. 102
Blu-ray ROM -asematiedot (tietyissä malleissa) ................................ 104
Sisäinen modeemiyhteensopivuus ....................................................... 105
FCC-lausunto ................................................................................................. 108
FCC:n radiotaajuusaltistuvaroitus .......................................................... 110
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (R&TTE-direktiivi 1999/5/EY) . 110
CE-merkkivaroitus ....................................................................................... 111
IC-säteilyaltistumislausunto Kanadaa varten .................................... 111
Langaton käyttökanava eri alueilla ....................................................... 112
Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat ............................... 112
UL-turvallisuushuomautukset ................................................................ 114
Virtaturvallisuusvaatimus ......................................................................... 115
Huomautuksia TV-virittimestä ................................................................ 115
REACH-huomautukset ............................................................................... 115
Eri maiden varoitukset Pohjoismaiden varoitukset

(litium-ioniakut) ........................................................................................... 115
Optisen aseman turvallisuustiedot ....................................................... 117
Laserturvallisuustiedot .............................................................................. 117
Palveluvaroitusmerkki ............................................................................... 117
CDRH-säännökset ........................................................................................ 117
Macrovision Corporationin tuotehuomautus ................................... 117

background image

6

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

CTR 21 -hyväksyntä (kannettaville tietokoneille, joissa on

sisäänrakennettu modeemi) ................................................................... 118
ENERGY STAR –yhteensopiva tuote ...................................................... 119
Euroopan unionin ekomerkintä ............................................................ 120
Suojautuminen kuulovauriolta ............................................................... 120
Pinnoitehuomautus .................................................................................... 120
Globaalien ympäristösäädösten vaatimustenmukaisuus

ja vakuutus .................................................................................................... 121
ASUS-kierrätys/Palautuspalvelut ........................................................... 121

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

7

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tämä käyttöopas tarjoaa tietoja kannettavan tietokoneesi laitteiston

ja ohjelmiston ominaisuuksista järjestettyinä lukuihin seuraavasti:

Luku 1: Laitteiston asetus

Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti kannettavan

tietokoneesi komponentit.

Luku 2: Kannettavan tietokoneen käyttö

Tässä luvussa näytetään, kuinka kannettavan tietokoneen eri

osia käytetään.

Luku 3: Työskentely Windows® 8:lla

Tässä luvussa annetaan yleiskatsaus Windows® 8:n käytöstä

kannettavassa tietokoneessa.

Luku 4: ASUS-sovellukset

Tässä luvussa kuvataan kannettavaan tietokoneeseen valmiiksi

asennetut ASUS-sovellukset.

Luku 5: Virta päällä -itsetesti (POST)

Tässä luvussa näytetään, kuinka POST-sovellusta käytetään

kannettavan tietokoneen asetusten muuttamiseen.

Luku 6: Kannettavan tietokoneen päivittäminen

Tämä luku opastaa sinut läpi kannettavan tietokoneen osien

vaihtamis- ja päivitysprosessin läpi.

Liitteet

Tämä osa sisältää kannettavan tietokoneen huomautukset ja

turvallisuusilmoitukset.

background image

8

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Tämän käyttöoppaan merkintätavat

Tämän käyttöoppaan tärkeiden tietojen korostamiseksi osa tekstistä

on esitetty seuraavasti:

TÄRKEÄÄ! Tämä viesti sisältää tärkeää tietoa, jota tulee noudattaa

tehtävän suorittamiseksi.

HUOMAUTUS: Tämä viesti sisältää lisätietoja ja vihjeitä, jotka

helpottavat tehtävien suorittamista.

VAROITUS! Tämä viestin sisältää tärkeitä tietoja, joita tulee noudattaa

turvallisuuden ylläpitämiseksi tiettyjä tehtäviä suoritettaessa

tai kannettavan tietokoneesi tietojen ja komponenttien

vahingoittumisen estämiseksi.

Kuvakkeet

Alla näkyvät kuvakkeet ilmaisevat mitä laitetta voi käyttää

kannettavan tietokoneen tehtäväsarjojen tai toimenpiteiden

suorittamiseen.

�� Käytä kosketuslevyä.

�� Käytä kosketuslevyä.

�� Käytä näppäimistöä.

Typografia

Lihavoitu

�� Ilmaisee valikon tai kohteen, joka on valittava.

Kursivoitu

�� Tämä ilmaisee käyttöoppaan osat, joista voit

Tämä ilmaisee käyttöoppaan osat, joista voit

katsoa lisätietoja.

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

9