Βοήθεια ASUS ROG G750JM

background image

φορητού υπολογιστή

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

background imageΗλεκτρονικό εγχειρίδιο υπολογιστή σημειωματάριου

Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου

συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό, καθώς

και η μετάδοση, αντιγραφή, αποθήκευση σε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης, ή μετάφραση

σε οποιαδήποτε γλώσσα υπο οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, εκτός από την

τεκμηρίωση που φυλάσσεται από τον κάτοχο για λόγους εφεδρικούς, χωρίς την έγγραφη άδεια

της εταιρίας ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
Η ASUS ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ

Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η ASUS, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Ή ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΖΗΜΙΑ

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΚΕΡΔΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ,

ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ), ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η ASUS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ

ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΒΛΑΒΗ Ή ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ή

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
Οι αναφορές που γίνονται στο παρόν εγχειρίδιο σε προϊόντα και εταιρικές ονομασίες και τα οποία

αποτελούν ή δεν αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα ή πνευματικά δικαιώματα των αντίστοιχων

εταιριών χρησιμοποιούνται μόνο για αναγνώριση ή επεξήγηση για το όφελος του κατόχου, χωρίς

πρόθεση παραβίασης κανονισμών.
ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΗΦΘΟΥΝ ΩΣ

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ASUS. Η ASUS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ

ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ.
Copyright © 013 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας.

Περιορισμός Ευθύνης

Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις κατά τις οποίες λόγω ελαττώματος σε εξάρτημα της ASUS

ή άλλη ευθύνη θα δικαιούστε να λάβετε αποζημίωση από την ASUS. Σε κάθε τέτοια περίπτωση,

ανεξάρτητα από τη βάση επί της οποίας δικαιούστε να εγείρετε αξίωση αποζημίωσης εναντίον

της ASUS, η ASUS δεν φέρει ευθύνη παρά μόνο για σωματική βλάβη (συμπεριλαμβανομένου

θανάτου) και φθορά ακίνητης και κινητής περιουσίας, ή οποιαδήποτε άλλη θετική άμεση ζημία

που εκπορεύεται από παράλειψη ή αποτυχία να ασκηθούν νομικές υποχρεώσεις κάτω από την

παρούσα Δήλωση Εγγύησης, έως το ποσό των χρεώσεων που καταβάλατε για κάθε προϊόν.
Η ASUS θα είναι υπεύθυνη ή θα σας αποζημιώσει για απώλεια, ζημιές ή απαιτήσεις με βάση το

συμβόλαιο, αδίκημα ή καταστρατήγηση κάτω από την παρούσα Δήλωση Εγγύησης.
Το όριο αυτό ισχύει επίσης και για τους προμηθευτές και τον μεταπωλητή της ASUS. Είναι η μέγιστη

ευθύνη που φέρουν συλλογικά η ASUS oι προμηθευτές της, και ο μεταπωλητής σας.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η ASUS ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: (1)

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ, () ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ, (3) ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή

ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ

ΚΕΡΔΗ Ή ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ), ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η ASUS, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή Ο ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΣΑΣ
ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ.

Σέρβις και υποστήριξη

Επισκεφθείτε τον πολύγλωσσο ιστότοπο μας στη διεύθυνση http://support.asus.com

Μάρτιος 2013

GK7780

background image

3

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο υπολογιστή σημειωματάριου

Πίνακας Περιεχομένων

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο ........................................................................ 7

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο .................. 8
Εικονίδια .............................................................................................................. 8
Τυπογραφία ........................................................................................................ 8

Προφυλάξεις ασφάλειας .................................................................................. 9

Χρήση του Φορητού Η/Υ σας ...................................................................... 9
Φροντίδα του Φορητού Η/Υ σας ..............................................................10
Κατάλληλη απόρριψη ...................................................................................11

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση υλικού

Γνωρίζοντας τον Φορητό Η/Υ σας .............................................................14

Επάνω όψη ........................................................................................................14
Κάτω

.............................................................................................................18

Δεξιά όψη ..........................................................................................................0
Αριστερή όψη ..................................................................................................
Πίσω όψη ...........................................................................................................4

Κεφάλαιο 2: Χρήση του υπολογιστή σημειωματάριου PC

Εκκίνηση ..............................................................................................................6

Εγκαταστήστε τη μπαταρία (σε επιλεγμένα μοντέλα) . .....................6
Φορτίστε τον Φορητό Η/Υ σας. .................................................................7
Ανασηκώστε για να ανοίξει η οθόνη προβολής. .................................8
Πιέστε το πλήκτρο τροφοδοσίας. .............................................................8

Κινήσεις για το touchpad...............................................................................9

Μετακίνηση του δείκτη ................................................................................9
Χειρονομίες ενός δακτύλου ........................................................................30
Χειρονομίες με δύο δάκτυλα ......................................................................3
Κινήσεις τριών δαχτύλων .............................................................................33

Χρήση του πληκτρολογίου ...........................................................................34

Πλήκτρα λειτουργιών ....................................................................................34
Πλήκτρα λειτουργιών για τις εφαρμογές ASUS ...................................35
Πλήκτρα Windows® 8 ....................................................................................35
Πλήκτρα ελέγχου πολυμέσων ...................................................................36
Αριθμητικό πληκτρολόγιο ..........................................................................36

Χρήση της οπτική μονάδας δίσκου ...........................................................37

background image

4

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο υπολογιστή σημειωματάριου

Κεφάλαιο 3: Εργασία με τα Windows® 8

Εκκίνηση για πρώτη φορά ............................................................................40
Οθόνη κλειδώματοςWindows® 8 ................................................................40
Windows® UI ......................................................................................................41

Οθόνη Έναρξης ...............................................................................................41
Windows® Εφαρμογή ....................................................................................41
Hotspots.............................................................................................................4

Εργασία με τις εφαρμογή Windows® .........................................................44

Εκκίνηση εφαρμογή ......................................................................................44
Προσαρμογή εφαρμογών ...........................................................................44
Κλείσιμο εφαρμογή ........................................................................................45
Πρόσβαση στην οθόνη Εφαρμογές .........................................................46
Charms bar (Γραμμή θελγήτρων) ..............................................................48
Ιδιότητα Στιγμιοτύπου ..................................................................................50

Άλλες συντομεύσεις πληκτρολογίου .........................................................5
Σύνδεση σε ασύρματα δίκτυα .....................................................................54

Wi-Fi

.............................................................................................................54

Bluetooth ..........................................................................................................56
Airplane mode (λειτουργία Αεροπλάνο) ................................................58

Σύνδεση σε ενσύρματα δίκτυα ...................................................................59

Διαμόρφωση σύνδεσης δικτύου δυναμικής IP/PPPoE .....................59
Διαμόρφωση σύνδεσης δικτύου στατικής IP .......................................63

Απενεργοποίηση του υπολογιστή σημειωματάριου ...........................64

Θέση του υπολογιστή σημειωματάριου σε αναστολή
λειτουργίας .......................................................................................................64

Κεφάλαιο 4: Εφαρμογές ASUS

Εφαρμογή με χαρακτηριστικά ASUS .........................................................66

Πλαίσιο Ζωής ...................................................................................................66
Power4Gear Hybrid........................................................................................68
Φορτιστής USB+ .............................................................................................69
Στιγμιαία λειτουργία ......................................................................................71

Κεφάλαιο 5: Αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα εκκίνησης

(POST)

Αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα εκκίνησης (POST) ................................74

background image

5

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο υπολογιστή σημειωματάριου

Χρήση του POST για την προσπέλαση στο BIOS και την
αντιμετώπιση προβλημάτων ......................................................................74

BIOS ...................................................................................................................74

Πρόσβαση στο BIOS ......................................................................................74
Ρυθμίσεις BIOS .................................................................................................75

Αντιμετώπιση προβλημάτων .......................................................................83

Ανανέωση υπολογιστή .................................................................................83
Επαναφορά υπολογιστή...............................................................................84
Ρυθμίσεις για προχωρημένους ..................................................................85

Κεφάλαιο 6: Αναβάθμιση του υπολογιστή σημειωματάριου

Εγκατάσταση μονάδας μνήμης τυχαίας προσπέλασης (RAM) .........88
Αντικατάσταση μονάδας σκληρού δίσκου (HDD) ................................9
Εγκατάσταση μίας νέας συστοιχίας μπαταρίας .....................................98

Παραρτήματα

Πληροφορίες για τη μονάδα DVD-ROM
(σε επιλεγμένα μοντέλα) ........................................................................... 10
Πληροφορίες μονάδας Blu-ray ROM (σε επιλεγμένα μοντέλα)... 104
Συμβατότητα εσωτερικού μόντεμ ......................................................... 105
Επισκόπηση ................................................................................................... 105
Δήλωση συμβατότητας δικτύου ............................................................ 105
Δήλωση συμβατότητας δικτύου ........................................................... 106
Μη φωνητικός εξοπλισμός ...................................................................... 106
Επισήμανση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής
Επικοινωνιών (FCC) ..................................................................................... 108
Επισήμανση Προφύλαξης από Έκθεση σε Ραδιοσυχνότητες (RF)
της FCC .......................................................................................................... 110
Δήλωση Συμμόρφωσης (Οδηγία R&TTE 1999/5/EC) ...................... 110
Σήμανση CE ................................................................................................... 111
Δήλωση Έκθεσης σε Ακτινοβολία IC για τον Καναδά ..................... 111
Κανάλια Ασύρματης Λειτουργίας σε Διαφορετικές Χώρες ........... 11
Ζώνες Ασύρματων Συχνοτήτων μόνο για τη Γαλλία ....................... 11
Υποδείξεις Ασφάλειας UL ......................................................................... 114
Ειδοποιήσεις για την κάρτα τηλεόρασης ........................................... 115
Υποδείξεις που αφορούν μπαταρίες ιόντων λιθίου για τις
Βόρειες Χώρες .............................................................................................. 115

background image

6

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο υπολογιστή σημειωματάριου

Πληροφορίες Ασφάλειας Μονάδας Οπτικού Δίσκου ..................... 117
Υπόδειξη Προϊόντος της Macrovision Corporation ....................... 117
Έγκριησ CTR 1(για Φορητό Η/Υ με ενσωματωμένο μόντεμ) ..... 118
Σύμμορφο προϊόν ENERGY STAR ........................................................... 119
Οικολογική ετικέτα Ευρωπαϊκής Ένωσης ........................................... 10
Πρόληψη κατά της απώλειας ακοής ..................................................... 10
Συμμόρφωση στους Παγκόσμιους Περιβαλλοντικούς
κανονισμούς και Δήλωση ........................................................................ 11
Ανακύκλωση της ASUS / Υπηρεσίες Ανάκλησης .............................. 11

background image

7

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο υπολογιστή σημειωματάριου