ASUS ROG G750JM - Oversigt

background image

Oversigt

Den 4. august 1998 offentliggjordes europarådets beslutning

vedrørende CTR 21 i EC's officielle tidsskrift. CTR 21 gælder alt ikke-

stemme terminaludstyr med DTMF-opkald, som er beregnet til at

blive tilsluttet til det analoge PSTN (offentlige telefonnet).
CTR 21 (Fælles Tekniske Forskrifter) vedrørende kravene til

tilbehør til offentlige telefonnetværk for terminaludstyr (undtaget

terminaludstyr, der understøtter terminaludstyr til taletelefoni i

begrundede tilfælde), for hvilket netværksadressering, hvis det

findes, foregår ved hjælp af totonet, multifrekvens signalering.