ASUS ROG G750JM - Overholdelse indbygget modem

background image

Overholdelse indbygget modem

Den bærbare computer med indbygget modemmodel opfylder

JATE (Japan), FCC (USA, Canada, Korea, Taiwan) og CTR21. Det

indbyggede modem er godkendt i henhold til rådsafgørelse 98/482/

EC for paneuropæisk enkeltterminal forbindelse til PSTN (offentlige

telefonnet). På grund af forskelle mellem PSTN'er i forskellige land,

giver godkendelsen imidlertid ikke i sig selv en ubetinget garanti

for vellykket drift ved hvert PSTN terminalpunkt. Hvis du støder

på problemer, skal du i første omgang kontakte din leverandør af

udstyret.