ASUS ROG G750JM - Macrovision Corporation produktnote

background image

Macrovision Corporation produktnote

Dette produkt indeholder teknologi, der er beskyttet af loven

om ophavsret og fra visse U.S.A. patenter og andre intellektuelle

rettigheder der ejes af Macrovision Corporation og andre

rettighedshavere. Brug af denne ophavsretslige beskyttede teknologi,

skal være autoriseret af Macrovision Corporation, og er kun beregnet

til brug i hjemmet og andet begrænset brug medmindre andet er

autoriseret af Macrovision Corporation. Omvendt konstruktion eller

adskillelse er forbudt.

Advarsel om service

ADVARSEL! USYNLIG LASER STRÅLING NÅR DEN ÅBNES. STIR IKKE

DIREKTE IND I STRÅLEN ELLER GENNEM OPTISKE INSTRUMENTER.

CDRH Regulativer

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) i U.S.A. Food

and Drug Administration implementerede reguleringer for laser

produkter den 2. august, 1976. Disse reguleringer gælder for laser

produkter fremstillet efter 1. august, 1976. Opfyldelse er påkrævet

for produkter der markedsføres i USA.

ADVARSEL! Hvis der bruges kontrolforanstaltninger, eller justeringer,

eller procedurer andre end dem, der er specificeret heri, eller i

installationsvejledningen for laserproduktet, kan det resultere i

skadelig strålingsfare.

Sikkerhedsadvarsel vedrørende cd-drevet

KLASSE 1 LASERPRODUKT

ADVARSEL! For at undgå, at du bliver udsat for laseren i det optiske

drev, må du ikke forsøge at skille det ad, eller reparere det. Af hensyn

til din egen sikkerhed, bedes du venligst kontakte en professionel

tekniker for hjælp.

background image

118

Notebook PC e-manual

CTR 21 godkendelse