ASUS ROG G750JM - Krav til strømsikkerhed

background image

Krav til strømsikkerhed

Produkter med elektriske strømværdier op til 6A og som ikke vejer

mere end 3Kg skal bruge godkendte el ledninger, der er større end

eller lig med: H05VV-F, 3G, 0,75mm

2

eller H05VV-F, 2G, 0,75mm

2

.

REACH

Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af

samt begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi

vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet

http://csr.asus.com/english/REACH.htm.