ASUS ROG G750JM - IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering

background image

IC erklæring for Canada vedrørende

strålingseksponering

Dette apparat overholder IC grænserne for strålingseksponering

i ukontrollerede omgivelser. For at opfylde IC kravene

vedrørende RF udsættelse, skal du undgå direkte kontakt med

transmissionsantennen under transmission. Slutbrugere skal følge

de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse.
Driften sker på følgende to betingelser:

Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og

dette apparat skal acceptere enhver interferens, inklusive

interferens, som kan forårsage uønsket drift af enheden.

For at forhindre radio-interferens til den licenserede service (dvs. ko-

kanal satellitbaserede mobilkommunikationssystemer), skal dette

apparat, for at yde maksimal afskærmning, opereres indendørs

og væk fra vinduer. Udstyr (eller dets sendeantenne) installeret

udendørs skal licenseres.

background image

11

Notebook PC e-manual