ASUS ROG G750JM - Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse – overholdelse og erklæring 

background image

Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse -

overholdelse og erklæring

ASUS følger “grønt design” konceptet ved fremstillingen af

sine produkter og sørger for, at hvert stade i et ASUS produkts

livscyklus er i overensstemmelse med globale regler vedrørende

miljøbeskyttelse. Derudover giver ASUS releveante oplysninger

baseret på lovkrav.
Gå venligst til http://csr.asus.com/english/Compliance.htm for

oplysninger vedrørende lovregler, som ASUS overholder:
Japan JIS-C-0950 erklæringer vedrørende materialer

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Svejtiske energilove