ASUS ROG G750JM - Federal communications commission erklæring

background image

Federal communications commission erklæring

Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt

følgende to vilkår:

Enheden må ikke udsende skadelig interferens, og

Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive

interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde

grænseværdierne for en klasse B digital enhed, under del 15

af Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse

grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse

mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr

genererer, bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det ikke

er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne,

kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen.

Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optræde interferens

i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på

radio eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslås ved at slukke og

tænde for udstyret, er brugeren forpligtiget til at prøve at afhjælpe

interferensen ved hjælp af en, eller flere af følgende foranstaltninger:

background image

Notebook PC e-manual

109

Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen.

Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.

Forbinde udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end

det, hvor modtageren er forbundet.

Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for

hjælp.

ADVARSEL! Brugen af skærmet type netledning er påkrævet for at

kunne opfylde FCC grænseværdier for udstråling og for at forhindre

interferens til tætliggende radio og fjernsynsmodtagelse. Det er

essentielt, at kun den medfølgende netledning bliver brugt. Brug

kun skærmet kabel til at forbinde I/O enheder til dette udstyr. Du er

advaret om, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt

er godkendt af den myndighed, der er ansvarlig for opfyldelse, kan

ødelægge din autorisation til at bruge udstyret.

(Gentrykt fra Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993.

Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and

Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

background image

110

Notebook PC e-manual