ASUS ROG G750JM - FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement

background image

FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution

Statement

ADVARSEL! En hvilken som helst ændring eller modifikation, der ikke

er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for overensstemmelse,

kan medføre brugerens tab af retten til at bruge dette udstyr.

“Producenten erklærer, at dette apparat er begrænset til kanalerne

1 til 11 inden for 2.4GHz frekvensen i specificeret fast programmel

kontrolleret i USA.”

Dette udstyr opfylder FCC grænser for strålingseksponering

i ukontrollerede omgivelser. For at opfylde FCC kravene

vedrørende RF udsættelse, skal du undgå direkte kontakt med

transmissionsantennen under transmission. Slutbrugere skal følge

de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse.