ASUS ROG G750JM - Sådan bruger du din Notebook PC

background image

Sådan bruger du din Notebook PC

Undgå at stille Notebook PC'en på ujævne eller ustabile

arbejdsoverflader.

For at forhindre generende varme eller skade som følge

af denne må du ikke anbringe Notebook PC'en i dit skød

eller nær nogen del af din krop.

Mens enheden er tændt skal du altid sørge for, at du ikke

bærer eller tildækker din Notebook PC med materialer,

som kan reducere luftventilationen.

Du kan lægge din Notebook PC i røntgenmaskinerne

i lufthavne (disser anvendes på genstande, der sættes

på transportbæltet), men den må ikke udsættes for

magnetiske detektorer og magnetstave.

Kontakt dit rejseselskab for at høre mere om relaterede

tjenester på flyet, som du kan bruge, samt mulige

begrænsninger, der skal overholdes, når du bruger din

Notebook PC på flyet.

Denne bærbare PC må kun bruges i omgivelser med

temperaturer på mellem5 °C (41°F) og 35 °C (95 °F).

Tjek på mærkaten i bunden af Notebook PC, at din

adapter passer med el-tilførslen.

Brug IKKE ødelagte netledninger, tilbehør eller andre

perifere enheder.

background image

10

Notebook PC e-manual