ASUS ROG G750JM - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Brug Bluetooth til at gøre det lettere at overføre data trådløst til og

fra andre Bluetooth-enheder.

VIGTIGT! Sørg for at Airplane mode (Flytilstand) er slået fra, når du

vil aktivere Bluetooth-funktionen på Notebook PC'en. For yderligere

oplysninger henvises til afsnittet Flytilstand i denne manual.

Parring med andre Bluetooth-enheder

Du skal parre Notebook PC'en med andre Bluetooth-enheder for at

kunne overføre data. Dette gør du med touchpad'en på følgende

måde:

1. Åbn

Åbn Charms bar.

2. Tryk på

og så på Change PC Settings (Skift

PC-indstillinger).

3. Under PC Settings (PC-indstillinger) vælger du

Devices (Enheder), trykker på Add a Device (Tilføj

en enhed) for at søge efter Bluetooth-enheder.

background image

Notebook PC e-manual

57

4. Vælg en enhed fra listen. Sammenlign adgangskoden på

Notebook PC'en med adgangskoden, der er sendt til den

valgte enhed. Hvis de er ens, trykker du på Yes (Ja) for at

parre Notebook PC'en med enheden.

BEMÆRK: Ved nogle bluetooth-enheder bliver du muligvis bedt

om at indtaste adgangskoden fra Notebook PC'en.

background image

58

Notebook PC e-manual