ASUS ROG G750JM - Tilslutning til netværk via kabel

background image

Tilslutning til netværk via kabel

Du kan også tilslutte til netværk via kabel, som f.eks. lokalnetværk og

bredbåndsforbindelser til Internet, med Notebook PC’ens LAN-port.

BEMÆRK: Kontakt din netværksudbyder (ISP) for oplysninger om,

eller din netværksadministrator for hjælp med, at konfigurere din

Internetforbindelse.

For at konfigurere dine indstillinger henvises til følgende procedurer.

VIGTIGT! Sørg for at netværkskablet er tilsluttet Notebook PC’ens

LAN-port og et lokalnetværk, før du udfører følgende.

1. Start Desktop (Skrivebord).

2. Højreklik fra Windows

®

opgavebjælken på

netværksikonet

og tryk på Open Network and

Sharing Center (Åbn Netværks- og delingscenter).

3. I vinduet Network and Sharing Center (Netværks-

og delingscenter) trykker du på Change adapter

settings (Rediger indstillinger for netværkskort).

4. Højreklik på dit LAN og vælg Properties

(Egenskaber).