ASUS ROG G750JM - Sådan sætter du Notebook PC’en til at slumre

background image

Sådan sætter du Notebook PC'en til at slumre

For at sætte Notebook PC'en til at slumre, skal du trykke på tænd/

sluk-knappen én gang.

Tryk på

Charms bar (symbollinjen), og

tryk herefter på

> Shut down (Luk ned) for

at lukke ned på normal vis.

Fra log-in-skærmen trykker du på

> Shut

down (Luk ned).

Du kan også slukke for din notebook pc via

skrivebordet. For at gøre dette, skal du starte

skrivebordet og tryk herefter på alt + f4 for, at åbne

nedlukningsvinduet. Vælg Shut Down (Luk ned)

rullelisten, og klik herefter på OK.

Hvis Notebook PC'en ikke reagerer, skal du holde

tænd/sluk-knappen nede i mindst 4 sek., indtil den

slukker.

Du kan også sætte din notebook pc til, at dvale via

skrivebordet. For at gøre dette, skal du starte skrivebordet

og tryk herefter på alt + f4 for, at åbne nedlukningsvinduet.

Vælg Sleep (Dvale) på rullelisten, og klik herefter på OK.

background image

Notebook PC e-manual

65