ASUS ROG G750JM - Sådan starter du apps

background image

Sådan starter du apps

Ændre størrelse på apps

Højreklik på app'en for at åbne indstillingslinjen for den og

tryk så på

eller

.

For at flytte en app skal du dobbelttrykke på app'en og

trække og slippe den til det ønskede sted.

Flytte apps