ASUS ROG G750JM - Charms bar

background image

Charms bar

Symbollinjen er en værktøjslinje, som du kan finde på højre side

af din skærm. Den består af adskillige værktøjer, som giver dig

mulighed for at dele applikationer, og giver dig hurtig adgang til

indstillingerne på din notebook pc.

Sådan starter du symbollinjen

BEMÆRK: Når du åbner symbollinjen, vises den først med en række

hvide ikoner. Billedet ovenfor viser hvordan symbollinjen ser ud, når

du bruger den for første gang.

Brug berøringspladen eller tastaturet på din notebook pc, til at starte

symbollinjen.

Flyt musemarkøren til det øverste venstre eller højre

hjørne på skærmen.

Tryk på

Symbollinjen

background image

Notebook PC e-manual

49

Search (Søg)

Dette værktøj giver dig mulighed for, at søge efter filer,

applikationer og programmer på din notebook pc

Share (Del)

Dette værktøj giver dig mulighed for, at dele

applikationer via sociale netværker og e-mail.

Start (i gang)

Dette værktøj får skærmen til, at gå tilbage til

startskærmen. Du kan også gå tilbage til en nylig brugt

applikation via startskærmen.

Devices (Enheder)

Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne og dele

filer med enheder, som er sluttet til din notebook pc, så

som en ekstern skærm eller en printer.

Settings (Indstillinger)

Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne dine pc-

indstillinger på din notebook pc.

Inde i Charms bar

background image

50

Notebook PC e-manual