ASUS ROG G750JM - Typografi

background image

Typografi

Fed

= Dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges.

Kursiv = Dette henviser til afsnit i denne vejledning, hvor du kan

Dette henviser til afsnit i denne vejledning, hvor du kan

finde yderligere oplysninger.

background image

Notebook PC e-manual

9

Sikkerhedsforskrifter

Sådan bruger du din Notebook PC

Undgå at stille Notebook PC'en på ujævne eller ustabile

arbejdsoverflader.

For at forhindre generende varme eller skade som følge

af denne må du ikke anbringe Notebook PC'en i dit skød

eller nær nogen del af din krop.

Mens enheden er tændt skal du altid sørge for, at du ikke

bærer eller tildækker din Notebook PC med materialer,

som kan reducere luftventilationen.

Du kan lægge din Notebook PC i røntgenmaskinerne

i lufthavne (disser anvendes på genstande, der sættes

på transportbæltet), men den må ikke udsættes for

magnetiske detektorer og magnetstave.

Kontakt dit rejseselskab for at høre mere om relaterede

tjenester på flyet, som du kan bruge, samt mulige

begrænsninger, der skal overholdes, når du bruger din

Notebook PC på flyet.

Denne bærbare PC må kun bruges i omgivelser med

temperaturer på mellem5 °C (41°F) og 35 °C (95 °F).

Tjek på mærkaten i bunden af Notebook PC, at din

adapter passer med el-tilførslen.

Brug IKKE ødelagte netledninger, tilbehør eller andre

perifere enheder.

background image

10

Notebook PC e-manual

Sådan passer du på Notebook PC'en

Udsæt ikke Notebook PC'en for støvede omgivelser.

Brug ikke Notebook PC'en nær gaslækager.

Anbring ikke genstande oven på Notebook PC'en.

Udsæt ikke Notebook PC'en for stærke magnetiske og

elektriske felter.

Udsæt og brug den ikke Notebook PC'en i nærheden af

væsker, regn eller fugt.

Brug ikke stærke opløsningsmidler som f.eks. fortynder,

rensebenzin eller andre kemikalier på eller nær Notebook

PC'en.

Inden du rengører Notebook PC'en skal du frakoble

netstrømmen og fjerne batterienheden (hvis den

forefindes). Brug en en ren cellulosesvamp eller et

rent vaskeskind med en lille smule ikke-slibende

rengøringsmiddel og et par dråber varmt vand. Fjern

overskydende fugt fra Notebook PC'en med en tør klud.

background image

Notebook PC e-manual

11

Ansvarlig bortskaffelse

Smid IKKE Notebook PC ud med husholdningsaffaldet.

Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af

det kan gebruges. Dette symbol med den overkrydsede

affaldscontainer på hjul angiver, at produktet

(elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige

knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige

husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af

elektroniske produkter.

Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet.

Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul

indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med

husholdningsaffald.

background image

1

Notebook PC e-manual

background image

Notebook PC e-manual

1

Kapitel 1: