ASUS ROG G750JM - Udskiftning af harddiskdrev (HDD)

background image

Udskiftning af harddiskdrev (HDD)

Der henvises til følgende trin, hvis du skal erstatte harddisken på din

bærbare computer.

VIGTIGT! Du kan købe en harddisk fra autoriserede forhandlere

af denne notebook-pc for at sikre maksimal kompatibilitet

og pålidelighed. Det anbefales at du udskifter harddisken

under professionelt opsyn. Du kan også besøge et autoriseret

kundeservicecenter for yderligere hjælp.

ADVARSEL! Inden du fjerner harddiskens dæksel, skal du

frakoble alle forbundne, perifere enheder, alle telefon- og

telekommunikationslinjer samt strømstikket (netstrøm, batterienhed

osv).

BEMÆRK: Undersiden på din notebook-pc’s kan være anderledes fra

model til model, men installationen af harddisken er den samme.

background image

Notebook PC e-manual

9

A. Træk gummibeskyttelsen på bunden af din bærbare computer

af.

B. Løs skruen på din bærbare computers dæksel.
C. Træk dækslet af og fjern det helt fra din bærbare computer.

background image

94

Notebook PC e-manual

D. Skru de skruer ud, der holder HDD-bakken i kabinettet.
E. Frakobl harddisk-bakken fra harddisk-porten, og tag derefter

harddisk-bakken ud af computeren.

F. Vend harddisk-bakken om, og fjern derefter skruerne.
G. Tag den gamle harddisk ud af harddisk-bakken.

2

1

1

2

HDD-bakke

HDD-bakke

HDD

background image

Notebook PC e-manual

95

H. Placer den nye harddisk med dens PCB (printplade) nedad mod

harddisk-bakken. Sørg for, at harddiskens stik ikke klemmes af

harddisk-bakken.

I. Skru skruerne på igen og spænd dem til.

background image

96

Notebook PC e-manual

J. Sæt harddisk-bakken tilbage i computeren, med harddisk-

stikket i den bærbare computers harddisk-port. Skub harddisk-

bakken ind, indtil den forbindes med den bærbare computer.

K. Skru harddisk-bakken fast med skruerne, som du fjernede før.

2

1

1

2

HDD-bakke

background image

Notebook PC e-manual

97

L. Juster og sæt derefter dækslet på plads igen.
M. Skru skruerne på igen.
N. Sæt gummibeskyttelsen på dækslet igen.

background image

98

Notebook PC e-manual