ASUS ROG G750JM - Sådan installeres et Random Access Memory-modul (RAM)

background image

Sådan installeres et Random Access

Memory-modul (RAM)

Opgrader hukommelseskapaciteten på din bærbare computer ved

at installere et RAM-modul i hukommelsesmodulet. Der henvises

til følgende trin, når du installerer et RAM-modul i din bærbare

computer:

ADVARSEL! Inden du fjerner harddiskens dæksel, skal du

frakoble alle forbundne, perifere enheder, alle telefon- og

telekommunikationslinjer samt strømstikket (netstrøm, batterienhed

osv).

VIGTIGT! Kontakt et autoriseret servicecenter eller en forhandler for

at få oplysninger om mulige hukommelsesopgraderinger til Notebook

PC'en. Køb kun udvidelsesmoduler fra autoriserede forhandlere

af denne Notebook PC for at sikre maksimal kompatibilitet og

pålidelighed.

BEMÆRK: Udseendet af din bærbare computers underside kan

variere fra model til model, men installationen af RAM-modulet er

den samme.

background image

Notebook PC e-manual

89

A. Træk gummibeskyttelsen på bunden af din bærbare computer

af.

B. Løs skruen på din bærbare computers dæksel.
C. Træk dækslet af og fjern det helt fra din bærbare computer.

background image

90

Notebook PC e-manual

D. Sæt RAM-modulet korrekt i holderen.
E. Skub RAM-modulet ned, indtil det klikker på plads

2

1

30º vinkel

hak

background image

Notebook PC e-manual

91

F. Juster og sæt derefter dækslet på plads igen.
G. Skru skruerne på igen.
H. Sæt gummibeskyttelsen på dækslet igen.

background image

9

Notebook PC e-manual