ASUS ROG G750JM - Sådan installeres et nyt batteri

background image

Sådan installeres et nyt batteri

ADVARSEL! Sluk for Notebook pc'en og afbryd alle tilsluttede eksterne

enheder, telefoner eller telekommunikationslinjer og strømstik, før du

fjerner batteriet.

VIGTIGT! Køb batterier fra autoriserede forhandlere af denne Notebook

pc for at sikre maksimal kompatibilitet og pålidelighed.

BEMÆRK: De følgende trin gælder også, når du skal fjerne og udskifte

batteriet i Notebook pc'en.

Der henvises til følgende trin, når du installerer et nyt batteri i

Notebook pc'en.

A. Skub og hold fjederbatterilåsen til den ulåste position.
B. Træk det gamle batteri ud af batterirummet og slip

fjederbatterilåsen.

background image

Notebook PC e-manual

99

C. Sæt det nye batteri korrekt i Notebook pc'ens batterirum.

background image

100

Notebook PC e-manual

background image

Notebook PC e-manual

101