ASUS ROG G750JM - Reset your PC (Nulstil din PC)

background image

Reset your PC (Nulstil din PC)

VIGTIGT! Sikkerhedskopier dine data, før du bruger denne mulighed.

Brug Reset your PC (Nulstil din PC) for at gendanne Notebook

PC'en til standardindstillingerne.
Sådan får du adgang hertil under POST:

1. Genstart Notebook PC'en og tryk på

under

POST.

2. Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose

an option (Vælg en mulighed) og tryk så på

Troubleshoot (Fejlfinding).

3. Tryk på Reset your PC. (Nulstil din PC).
4. Læs på skærmen Reset your PC (Nulstil din PC)

punkterne for at få mere at vide om funktionen, og

tryk så på Next (Næste).

5. Tryk på den ønskede nulstillingsmulighed: Just

remove my files (Fjern kun mine filer) eller Fully

clean the drive (Ryd drevet helt).

6. Tryk på Reset (Nulstil).

VIGTIGT! Sørg for at Notebook PC'en er sluttet til

stikkontakten, før du nulstiller systemet.

background image

Notebook PC e-manual

85

Sådan bruges System Image Recovery (Genoprettelse af

systemafbildning)