ASUS ROG G750JM - Fejlfinding

background image

Fejlfinding

Ved at trykke på

under POST får du adgang til Windows® 8

fejlfindingsmulighederne, som indeholder følgende:

Opdater din PC

Nulstil din PC

Avancerede indstillinger

1. Genstart Notebook PC'en og tryk på

under

POST.

2. Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose

an option (Vælg en mulighed) og tryk så på

Troubleshoot (Fejlfinding).

3. Tryk på Refresh your PC (Opdater din PC).
4. Læs på skærmen Refresh your PC (Opdater din PC)

punkterne for at få mere at vide om funktionen, og

tryk så på Next (Næste).

5. Tryk på den konto, du vil opdatere.
6. Indtast adgangskoden for kontoen og tryk på

Continue (Fortsæt).

7. Tryk på Refresh (Opdater).

VIGTIGT! Sørg for at Notebook PC'en er sluttet til

stikkontakten, før du opdaterer systemet.