ASUS ROG G750JM - BIOS-indstillinger

background image

BIOS-indstillinger

Boot (Genstart)

Med denne menu kan du foretage indstillinger vedrørende boot-

prioritering. Der henvises til følgende procedurer ved indstilling af

boot-prioritet.

Boot Configuration

Launch CSM [Enabled]
Launch PXE OpROM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Boot Option #2 [P1: Hitachi HTS547..]
Boot Option #3 [Atheros Boot Agent]

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system boot

order

background image

76

Notebook PC e-manual

2. Tryk på

og vælg en enhed som Boot Option #1

(Opstartmulighed #1).

Boot Configuration

Launch CSM [Enabled]
Launch PXE OpROM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Boot Option #2 [P1: Hitachi HTS547..]
Boot Option #3 [Atheros Boot Agent]

CD/DVD ROM Drive BBS
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system boot

order

Boot Option #1

Atheros Boot Agent
P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager
Disabled

background image

Notebook PC e-manual

77

Til indstilling af adgangskoden:
1. På skærmen Security (Sikkerhed) vælg Setup Administrator

Password (Installer administrator-password) eller User

Password (Brugerpassword).

2. Indtast en adgangskode og tryk på

.

3. Indtast adgangskoden igen og tryk på

.

Sikkerhed

Med denne menu kan du konfigurere administrator- og

brugeradgangskode til Notebook PC'en. Du kan også styre adgang

til Notebook PC’ens harddisk, input/output-interface (I/O) og USB-

interface.

BEMÆRK:

• Hvis du konfigurerer en User Password (Brugeradgangskode),

bliver du bedt om at indtaste denne, før du kan få adgang til

Notebook PC'ens operativsystem.

• Hvis du konfigurerer en Administrator Password

(Administratoradgangskode), bliver du bedt om denne, før du

kan få adgang til BIOS.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this

only limits access to Setup and is only asked for when

entering Setup. If ONLY the user’s password is set,

then this is a power on password and must be entered

to boot or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status

NOT INSTALLED

User Password Status

NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD User Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password
Set User Password

I/O Interface Security
Secure Boot Control [Enabled]

Set Administrator

Password. The password

length must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Must type with

character:
a-z, 0-9

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot

Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

78

Notebook PC e-manual

Fjernelse af adgangskode:
1. På skærmen Security (Sikkerhed) vælg Setup Administrator

Password (Installer administrator-password) eller User

Password (Brugerpassword).

2. Indtast det nuværende password og tryk på

.

3. Lad feltet Create New Password (Opret nyt password) være

tomt og tryk på

.

4. Vælg Yes (Ja) i bekræftelsesfeltet og tryk på

.

I/O Interface Sikkerhed

I menuen Security (Sikkerhed) har du adgang til I/O Interface

Sikkerhed så du kan låse eller låse op for visse funktioner i

brugergrænsefladen på Notebook PC'en.

Sådan låses I/O interfacet:

1. På Security (Sikkerhed) skærmen, skal du vælge I/O

Interface Security (I/O Interface sikkerhed).

2. Vælg det interface, som du ønsker at låse, og klik på

.

3. Vælg Lock (Lås).

I/O Interface Security

LAN Network Interface

[UnLock]

Wireless Network Interface

[UnLock]

HD AUDIO Interface

[UnLock]

SATA 2nd HDD Interface

[UnLock]

SATA ODD Interface
USB Interface Security

If Locked, LAN controller

will be disabled.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

Notebook PC e-manual

79

USB Interface sikkerhed

Via menuen I/O Interface Security (I/O Interface Sikkerhed) har

du også adgang til USB Interface Security, så du kan låse eller

låse op for porte og enheder.

Sådan låses USB interfacet:

1. På Security (Sikkerhed) skærmen, skal du vælge I/O

Interface Security (I/O Interface sikkerhed) > USB

Interface Security (USB Interface sikkerhed).

2. Vælg det interface, som du ønsker at låse, og klik på Lock

(Lås)

Lås).

BEMÆRK: Hvis du indstiller USB Interface (USB-grænseflade) til

Lock (Låst), låses og skjules også External Ports (Eksterne porte)

og andre enheder under USB Interface Security (USB-grænseflade

sikkerhed).

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface

[UnLock]

External Ports

[UnLock]

CMOS Camera

[UnLock]

Card Reader

[UNLOCKED]

If LOCKED, all USB

devices will

be disabled

USB Interface

Lock
UnLock

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

80

Notebook PC e-manual

Konfigurer Masteradgangskode

I menuen Security (Sikkerhed) kan du bruge Set Master

Password (Konfigurer Masteradgangskode) til at konfigurere

adgangskode til harddisken.

Sådan indstilles HDD adgangskoden:

1. På Security (Sikkerhed) skærmen, skal du klikke på Set

Master Password (Indstil Master Adgangskode).

2. Indtaste en adgangskode og tryk på

.

3. Indtast koden igen for at bekræfte den, og tryk på

.

4. Klik på Set User Password (Indstil Bruger Adgangskode) ,

og gentag forrige trin, for at opsætte brugeradgangskoden.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot

Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only

limits access to Setup and is only asked for when entering

Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is

a power on password and must be entered to boot or enter

Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status

NOT INSTALLED

User Password Status

NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD User Pwd Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security
Secure Boot Control [Disabled]

Set HDD Master Password.
***Advisable to Power

Cycle System after

Setting Hard Disk

Passwords***

background image

Notebook PC e-manual

81

Save & Exit (Gem & Forlad)

Gem dine konfigurationsindstillinger ved at vælge Save Changes

and Exit (Gem ændringer og Forlad), før du forlader BIOS.

Opdatering af BIOS.

1. Kontroller Notebook PC’ens nøjagtige modelnummer og hent

den seneste BIOS-fil til denne model fra ASUS webstedet.

2. Gem en kopi af den hentede BIOS-fil til et flashdrev.
3. Forbind flashdrevet til Notebook PC'en.

4. Genstart Notebook PC'en og tryk på

under POST.

5. Under BIOS-opsætningsprogrammet, skal du klikke på

Advanced (avanceret) > Start Easy Flash, og tryk herefter på

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Atheros Boot Agent
P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after

saving the changes.

background image

8

Notebook PC e-manual

6. Find den hentede BIOS-fil på flashdrevet og tryk på

.

7. Når din BIOS er blevet opdateret, skal du klikke på Exit (afslut)

> Restore Defaults (gendan standarder) for at gendanne

systemet til dets standardindstillinger.

ASUSTek Easy Flash Utility

FSO
FS1
FS2
FS3

0 EFI

<DIR>

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G750JX
Version: T30
Build Date: Dec 22 2012
Build Time: 12:43:56

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

Winbond 25X/Q Series

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device

[Enabled]

Wake on Lid Open

[Enabled]

Power Off Energy Saving

[Enabled]

ASUS USB Charger+ in battery mode [Disabled]

Intel Virtualization Technology [Enabled]
Intel AES-NI [Enabled]
CPU C states

[Disabled]

VT-d

[Enabled]

SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Thunderbolt
USB Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
Network Stack

Press Enter to run the

utility to select and

update BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advance

Boot Security Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

Notebook PC e-manual

8