ASUS ROG G750JM - BIOS

background image

BIOS

Basic Input and Output System (System for grundlæggende input/

output) (BIOS) lagrer indstillinger for systemhardware, der skal

bruges under start af Notebook PC-systemet.
Standard BIOS-indstillingerne kan bruges til de fleste

brugssituationer for Notebook PC'en. Du skal ikke ændre standard

BIOS-indstillingerne, bortset fra i følgende situationer:

Der vises en fejlmeddelelse på skærmen under opstart af

systemet, som beder dig køre BIOS Setup (BIOS-konfiguration).

Du har installeret en ny systemkomponent, der kræver

yderligere BIOS-indstillinger eller -opdateringer.

ADVARSEL: Hvis du anvender forkerte BIOS-indstillinger, kan

systemet blive ustabilt eller fejle ved genstart. Det anbefales stærkt

kun at ændre BIOS-indstillingerne med hjælp fra en uddannet

servicetekniker.