ASUS ROG G750JM - Power4Gear Hybrid

background image

Power4Gear Hybrid

Optimer ydelsen på din notebook pc, ved brug af

strømbesparingsfunktionerne i Power4Gear.

BEMÆRK: Når du trækker stikket fra din notebook pc ud

af stikkontakten, skifter Power4Gear Hybrid automatisk til

batteribesparelsesfunktionen.

Sådan starter du Power4Gear Hybrid

Tryk på

.

Vælg blandt disse enegiplaner.

Indstillinger

Giver dig mulighed for, at aktivere/

deaktivere skrivebordsikonerne

og præsentationsfunktionen.

Ydelsestilstand

Brug denne funktion, når du laver aktiviteter, der kræver en høj

ydelse, såsom når du spiller, eller laver forretningspræsentationer

med din notebook pc.

Batteribesparing

Denne funktion forlænger levetiden på batteriet i din notebook pc,

både når den er sluttet til stikkontakten og kører på batteri.

background image

Notebook PC e-manual

69