ASUS ROG G750JM - Sådan oplader du Notebook PC’en.

background image

Sådan oplader du Notebook PC'en.

A. Slut strømkablet til AC-DC omformeren.
B. Sæt AV-strømadapteren i en 100~240 V strømkilde.
C. Sæt DC-strømadapteren i Notebook PC’ens strømindgang (DC).

VIGTIGT!
• Sørg for at Notebook PC'en er forbundet til strømadapteren, før

du tænder for den første gang.

• Find mærkepladen til indgangene/udgangene på din notebook

pc, og sørg for at værdierne passer med din strømadapter.

• Når du bruger din notebook pc mens strømadapteren er tilsluttet,

skal du sørge for at stikkontakten er i nærheden af enheden og at

den er nemt tilgængelig.

• Oplysninger om strømadapter:

- Indgangsspænding: 100–240V AC

- Indgangsfrekvens: 50–60Hz

- Rating udgangsstrøm: 180W (19,5V, 9,23A)

- Rating udgangsspænding: 19V DC

background image

8

Notebook PC e-manual