ASUS ROG G750JM - Numerisk tastatur

background image

Numerisk tastatur

Der findes et numerisk tastatur på

visse Notebook PC-modeller. Du kan

bruge dette tastatur til at indtaste tal

eller som piletaster.

Hvis du vil bruge det
numeriske tastatur som
piletaster, skal du trykke på

.

Hvis du vil bruge det
numeriske tastatur til at
taste tal på, skal du trykke på

.

background image

Notebook PC e-manual

7

Isætning af optisk disk

1. Når Notebook PC'en er

tændt, skal du trykke på den

elektronisk udskubningsknap

for at skubbe bakken ud.

2. Træk forsigtigt diskbakken lidt

længere ud.

VIGTIGT! Pas på ikke at røre ved

linsen på det optiske drev. Sørg

for at der ikke sidder noget i

klemme under diskbakken.