ASUS ROG G750JM hjælp

background image

Notebook PC

E-manual

background imageNotebook PC e-manual

Ophavsret Information

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen

som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres,

transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig,

skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART,

HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET

TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER

EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER

ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG,

TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB

AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS

ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I

DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.

Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive

virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og

forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION

OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE

ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL,

HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

Ansvarsbegrænsning

Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er

berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er

berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for

skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom

samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige

forpligtelser under denne garanti.

ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne

kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring.

Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets

leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.

ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS

SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE,

TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE

(HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER

ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR.

Service og støtte

Besøg vores flersprogede websted: http://support.asus.com

Januar 2013

DA7780

background image

Notebook PC e-manualIndholdsfortegnelse

Om denne manual ............................................................................................. 7

Konventioner, brugt i denne manual ........................................................ 8
Ikoner ............................................................................................................... 8
Typografi .............................................................................................................. 8

Sikkerhedsforskrifter ......................................................................................... 9

Sådan bruger du din Notebook PC ............................................................ 9
Sådan passer du på Notebook PC'en ......................................................10
Ansvarlig bortskaffelse .................................................................................11

Kapitel 1: Hardware-installation

Lær din Notebook PC at kende ...................................................................14

Set oppefra .......................................................................................................14
Bund

.............................................................................................................18

Højre side ...........................................................................................................20
Venstre side ......................................................................................................22
Set bagfra ..........................................................................................................24

Kapitel 2: Sådan bruger du din Notebook PC

Kom i gang..........................................................................................................6

Installation af batteripakke (på udvalgte modeller) ..........................26
Sådan oplader du Notebook PC'en. .........................................................27
Løft for at åbne skærmpanelet. .................................................................28
Tryk på tænd/sluk knappen. .......................................................................28

Fingerbevægelser på touchpad'en ............................................................9

Sådan flyttes markøren ................................................................................29
Bevægelser med en finger ..........................................................................30
Bevægelser med to fingre ...........................................................................32
Tre-fingerbevægelser ....................................................................................33

Brug af tastatur .................................................................................................4

Funktionstaster ................................................................................................34
Funktionstaster til ASUS Apps ...................................................................35
Windows® 8 taster ..........................................................................................35
Multimedie-kontroltaster ...........................................................................36
Numerisk tastatur ...........................................................................................36

Sådan bruges det optiske drev ..................................................................7

background image

4

Notebook PC e-manual

Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows® 8

Start for første gang ........................................................................................40
Windows

®

8 låseskærm ..................................................................................40

Windows

®

UI .......................................................................................................41

Startskærm........................................................................................................41
Windows®-apps ...............................................................................................41
Hotspots.............................................................................................................42

Sådan arbejder du med Windows-apps ...................................................44

Sådan starter du apps ...................................................................................44
Tilpasse apps ....................................................................................................44
Sådan lukker du apps ....................................................................................45
Få adgang til Apps-skærmen .....................................................................46
Charms bar ........................................................................................................48
Snap-funktionen .............................................................................................50
Sådan bruges Snap ........................................................................................50

Andre tastaturgenveje....................................................................................5
Tilslutning til trådløse netværk ...................................................................54

Wi-Fi-tilslutning ...............................................................................................54
Bluetooth ..........................................................................................................56
Flyfunktion ........................................................................................................58

Tilslutning til netværk via kabel ..................................................................59

Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse ......59
Konfigurering af en statisk IP-netværksforbindelse ...........................63

Sådan slukker du for Notebook PC'en .....................................................64

Sådan sætter du Notebook PC'en til at slumre ....................................64

Kapitel 4: ASUS Apps

Medfølgende apps fra ASUS ........................................................................66

Life Frame ..........................................................................................................66
Power4Gear Hybrid........................................................................................68
USB Charger+ ...................................................................................................69
Instant On(Øjeblikkelig opstart)................................................................71

Kapitel 5: Selvtest ved start (POST)

Selvtest ved start (POST) ...............................................................................74

background image

Notebook PC e-manual

5

Sådan bruges POST til at få adgang til BIOS og fejlfinding .............74

BIOS ...................................................................................................................74

Få adgang til BIOS ..........................................................................................74
BIOS-indstillinger ............................................................................................75

Fejlfinding ...........................................................................................................8

Refresh your PC (Opdater din PC) .............................................................83
Reset your PC (Nulstil din PC) .....................................................................84
Advanced options (Avancerede indstillinger) ......................................85

Kapitel 6: Opgradering af Notebook PC'en

Sådan installeres et Random Access Memory-modul (RAM) ...........88
Udskiftning af harddiskdrev (HDD) ...........................................................9
Sådan installeres et nyt batteri ....................................................................98

Tillæg

DVD-ROM drev information (på udvalgte modeller)...................... 102
Blu-ray ROM-drevoplysninger (på udvalgte modeller) .................. 104
Overholdelse indbygget modem .......................................................... 105
Oversigt .......................................................................................................... 105
Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet ................................ 105
Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet ............................... 106
Ikke-stemme udstyr ................................................................................... 106
Federal communications commission erklæring............................. 108
FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement .............. 110
Overensstemmelseserklæring (R&TTE Direktiv 1999/5/EC) ......... 110
CE mærkning advarsel ............................................................................... 111
IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering ......... 111
Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner ............................ 112
Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig ......................... 112
UL sikkerhedsnoter ..................................................................................... 114
Krav til strømsikkerhed .............................................................................. 115
TV Tuner meddelelser ................................................................................ 115
REACH .......................................................................................................... 115
Sikkerhedsinformation for Nord-Europa

(for lithium-ion-batterier) ......................................................................... 115
Sikkerhedsinformation for optisk drev ................................................ 117

background image

6

Notebook PC e-manual

Macrovision Corporation produktnote ............................................... 117
CTR 21 godkendelse(til bærbar computer med

indbygget modem) ..................................................................................... 118
ENERGY STAR overholdende produkt .................................................. 119
Miljømærke - den europæiske union .................................................. 120
Forebyggelse af høretab ........................................................................... 120
Bemærkning til belægningen ................................................................ 120
Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og

erklæring ....................................................................................................... 121
ASUS Genbrug / Returservice ................................................................. 121

background image

Notebook PC e-manual

7

Om denne manual

Denne manual indeholder oplysninger om hardwaren og softwaren

i din Notebook PC. Den er organiseret i følgende kapitler:

Kapitel 1: Hardware-installation

Dette kapitel giver detaljerede oplysninger om

hardwarekomponenterne i din Notebook PC.

Kapitel 2: Sådan bruger du din Notebook PC

Dette kapitel viser dig, hvordan du bruger de forskellige dele af

Notebook PC'en.

Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows® 8

Dette kapitel giver en oversigt over, hvordan du bruger

Windows® 8 på din Notebook PC.

Kapitel 4: ASUS Apps

Dette kapitel fortæller om de ASUS apps, der følger med din

Notebook PC.

Kapitel 5: Selvtest ved start (POST)

Dette kapitel viser dig, hvordan du bruger POST til at ændre

indstillingerne på Notebook PC'en.

Kapitel 6: Opgradering af Notebook PC'en

Dette kapitel guider dig igennem udskiftning og opgradering af

dele i Notebook PC'en.

Tillæg

Dette afsnit indeholder bemærkninger og sikkerhedserklæringer

vedrørende Notebook PC'en.

background image

8

Notebook PC e-manual

Konventioner, brugt i denne manual

For at fremhæve nøgleoplysninger i denne manual, vises nogen

tekst på følgende måde:

VIGTIGT! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal

følges for at udføre en opgave.

BEMÆRK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og

tips, som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver.

ADVARSEL! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som

skal følges mens du udfører bestemte opgaver, hvilket er af hensyn

til din egen sikkerhed, og for at forhindre beskadigelse af dataene og

komponenterne i din notebook pc.

Ikoner

Ikonerne nedenfor fortæller dig hvilken enhed, der kan bruges til at

udføre en række opgaver eller procedurer på din notebook pc.

= brug berøringspladen.

= brug tastaturet.

Typografi

Fed

= Dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges.

Kursiv = Dette henviser til afsnit i denne vejledning, hvor du kan

Dette henviser til afsnit i denne vejledning, hvor du kan

finde yderligere oplysninger.

background image

Notebook PC e-manual

9