ASUS ROG G750JM - Vložte bateriovou sadu (u vybraných modelů)

background image

Vložte bateriovou sadu (u vybraných modelů)

Zasuňte baterii v zobrazeném úhlu a stisknutím zacvakněte na

místo.

background image

Uživatelská příručka notebooku

7

DŮLEŽITÉ!
• Před prvním zapnutím notebooku zkontrolujte, zda je připojen k

adaptéru a ten k elektrické zásuvce.

• Vyhledejte na notebooku typový štítek s hodnotami jmenovitého

Vyhledejte na notebooku typový štítek s hodnotami jmenovitého

vstupu/výstupu a zkontrolujte, zda odpovídá údajům jmenovitého

vstupu/výstupu na vašem napájecím adaptéru.

• Při používání notebooku v režimu napájecího adaptéru se musí

elektrická zásuvka nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno