ASUS ROG G750JM - Stiskněte tlačítko Start.

background image

Stiskněte tlačítko Start.

background image

Uživatelská příručka notebooku

9

Pohyb kurzoru

Můžete klepnout nebo kliknout kamkoli na touchpad, tím aktivujete

jeho kurzor, poté posunem prstu po touchpadu posouvejte kurzor

na obrazovce.