ASUS ROG G750JM - USB Charger+

background image

USB Charger+

USB Charger+ umožňuje rychlé nabíjení mobilních zařízení přes

nabíjecí USB port notebooku ASUS.
Tuto funkci lze využít i když je notebook v režimu spánku, hibernace

nebo vypnutí (pouze u vybraných modelů).

POZNÁMKA: USB Charger+ je k dispozici na portu USB 3.0 s ikonou

.

VAROVÁNÍ: Pokud se připojené zařízení přehřeje, okamžitě je

odpojte.

Použití nastavení USB Charger+

Nastavení funkce USB Charger+ umožňuje nastavit limit pro

využívání funkce USB Charger+ v době, kdy je notebook ASUS

napájen z baterie. Umožňuje nabíjení zařízení i když je notebook v

Umožňuje nabíjení zařízení i když je notebook v

režimu spánku, hibernace nebo je vypnutý.

1. Klepněte pravým

tlačítkem na ikonu

USB Charger+

dole na ploše,

poté klepněte na

Nastavení.

. Zaškrtněte Enable

USB Charger+

in battery mode

(Aktivovat USB

Charger+ v režimu

baterie).

background image

70

Uživatelská příručka notebooku

3. Vyberte jednu nebo obě

možnosti nabíjení: Enable

quick charge when

the system is running

(Povolit rychlé nabíjení

při zapnutí systému) a

Povolit rychlé nabíjení

při systému v režimu

spánku/hibernace/

vypnutí).

POZNÁMKA: U některých modelů funkce USB Charger+ automaticky

vybere obě možnosti. Libovolnou z těchto možností můžete zrušit.

4. Přesunem posuvníku v procentech doleva nebo doprava

nastavte limit pro nabíjení.

5. Klepnutím na OK uložte provedené změny. Jinak klepněte

na Storno.

background image

Uživatelská příručka notebooku

71

Klepnutím aktivujte

režim úspory baterie.