ASUS ROG G750JM - Vybrané aplikace ASUS

background image

Vybrané aplikace ASUS

Pruh nástrojů archivace

zobrazuje uložené soubory

formou náhledů.

Webcam settings

(Nastavení webkamery)

Přiblížení/oddálení

Režimy

Akční tlačítko