ASUS ROG G750JM - Vložení nové baterie

background image

Vložení nové baterie

VAROVÁNÍ! Před vyjmutím baterie vypněte notebook a odpojte

všechny připojené periferie, telefonní nebo telekomunikační linky a

konektor napájení.

DŮLEŽITÉ! V zájmu maximální slučitelnosti a spolehlivosti kupujte

pouze baterie od autorizovaných prodejců tohoto notebooku.

POZNÁMKA: Při vyjímání a výměně baterie notebooku rovněž

dodržujte následující kroky.

Podle následujících pokynů nainstalujte novou baterii do

notebooku.

A. Přesuňte a podržte zámek baterie s pružinou v odemknuté

poloze.

B. Vytáhněte starou baterii z přihrádky a potom uvolněte zámek

baterie s pružinou.

background image

Uživatelská příručka notebooku

99

C. Zorientujte a vložte novou baterii do přihrádky pro baterii

notebooku.

background image

100

Uživatelská příručka notebooku

background image

Uživatelská příručka notebooku

101