ASUS ROG G750JM - Výměna pevného disku (HDD)

background image

Výměna pevného disku (HDD)

Při výměně pevného disku notebooku postupujte podle

následujících pokynů:

DŮLEŽITÉ! V zájmu maximální slučitelnosti a spolehlivosti kupujte

HDD pouze od autorizovaných prodejců tohoto notebooku.

Doporučujeme, abyste disk HDD vyměňovali pod dohledem

profesionála. Další pomoc si můžete vyžádat také v autorizovaném

servisním středisku.

VAROVÁNÍ! Před sejmutím krytu pevného disku odpojte všechny

připojené periférie, telefonní nebo telekomunikační kabely a napájecí

zdroje (např. vnější adaptér, vnitřní baterie atd.).

POZNÁMKA: Přesný vzhled dolní strany notebooku se může lišit

podle modelu, ale instalace pevného disku se provádí vždy stejně.

background image

Uživatelská příručka notebooku

93

A. Vytáhněte pryžový kryt dolní strany notebooku.
B. Povolte šroub krytu přihrádky notebooku.
C. Stáhněte kryt přihrádky a zcela ho sejměte z notebooku.

background image

94

Uživatelská příručka notebooku

D. Odmontujte šroubky, kterými je zajištěna pozice HDD k

přihrádce.

E. Zásuvku na pevný disk odpojte od HDD portu a poté vyjměte

zásuvku na pevný disk z přihrádky počítače.

2

1

1

2

Pozice HDD

Pozice HDD

HDD

F. Otočte zásuvku HDD horní stranou dolů a potom vymontujte

šroubky.

G Vyjměte starý disk HDD ze zásuvky HDD.

background image

Uživatelská příručka notebooku

95

H Nový disk s kartou PCB (karta s tištěnými spoji) umístěte

správně do zásuvky HDD. Zkontrolujte, zda žádná část pozice

HDD neblokuje konektory portů HDD.

I. Namontujte zpět a utáhněte dříve odmontované šroubky.

background image

96

Uživatelská příručka notebooku

J. Vložte zásuvku na HDD zpět do přihrádky, konektor HDD

vyrovnejte s portem HDD notebooku. Zásuvku na HDD zatlačte,

až se správně připojí k notebooku.

K. Zásuvku na HDD zajistěte pomocí šroubků, které jste

odmontovali dříve.

2

1

1

2

Pozice HDD

background image

Uživatelská příručka notebooku

97

L. Vyrovnejte a poté zatlačte dolů kryt přihrádky zpět na místo.
M. Namontujte zpět a utáhněte dříve odmontované šroubky.
N Znovu nasaďte pryžový kryt pevného krytu přihrádky.

background image

98

Uživatelská příručka notebooku