ASUS ROG G750JM - Reset your PC (Obnovit PC)

background image

Reset your PC (Obnovit PC)

DŮLEŽITÉ! Před povolením této volby zazálohujte všechna svá data.

Volbou Reset your PC (Obnovit PC) obnovte výchozí nastavení

notebooku.
Vyvolání této volby ve fázi POST:

1. Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte

.

. Vyčkejte, až se spustí Windows®, vyberte jednu z

možností a pak klepněte na Troubleshoot (Řešit

potíže).

3. Klepněte na Reset your PC (Obnovit PC).
4. Na obrazovce Reset your PC (Obnovit PC) si přečtěte

odrážky, abyste lépe porozuměli této volbě, a poté

klepněte na Next (Další).

5. Klepněte na požadovanou volbu obnovení. Just

remove my files (Pouze odebrat moje soubory)

nebo Fully clean the drive (Úplně vyčistit disk).

6. Klepněte na Reset (Obnovit).

DŮLEŽITÉ! Před obnovou systému se ujistěte, že je

notebook připojen k napájecímu zdroji.

background image

Uživatelská příručka notebooku

85

Použití obnovy obrazu systému

Pod Advanced options (Pokročilé možnosti) je volba System

Image Recovery (Obnova obrazu systému) umožňující obnovu z

konkrétního souboru.
Vyvolání této volby ve fázi POST:

1. Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte

.

. Vyčkejte, až se spustí Windows®, vyberte jednu z

možností a pak klepněte na Troubleshoot (Řešit

potíže).

3. Klepněte na Advanced options (Pokročilé

možnosti).