ASUS ROG G750JM - Refresh your PC (Opravit PC)

background image

3. Klepněte na Refresh your PC (Opravit PC).
4. Na obrazovce Refresh your PC (Opravit PC) si přečtěte

odrážky, abyste lépe porozuměli této volbě, a poté

klepněte na Next (Další).

5. Klepněte na účet, který chcete opravit.
6. Vepište heslo účtu a klepněte na Continue

(Pokračovat).

7. Klepněte na Refresh (Obnovit).

DŮLEŽITÉ! Před opravou systému se ujistěte, že je

notebook připojen k napájecímu zdroji.

Refresh your PC (Opravit PC)

Volbu Refresh your PC (Opravit PC) využijte, pokud chcete opravit

systém a nepřijít přitom o data a aplikace.
Vyvolání této volby ve fázi POST:

background image

84

Uživatelská příručka notebooku