ASUS ROG G750JM - Troubleshoot (Řešení potíží)

background image

Troubleshoot (Řešení potíží)

Stiskem

ve fázi POST zobrazíte možnosti řešení potíží

Windows® 8, včetně níže uvedených:

Opravit PC

Obnovit PC

Pokročilé možnosti

1. Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte

.

. Vyčkejte, až se spustí Windows®, vyberte jednu z

možností a pak klepněte na Troubleshoot (Řešit

potíže).