ASUS ROG G750JM - Pohled shora

background image

Pohled shora

POZNÁMKA: Vzhled klávesnice se může lišit podle oblasti nebo země.

Také pohled shora se může lišit podle modelu notebooku

background image

Uživatelská příručka notebooku

15

Mikrofon

Zabudovaný mikrofon lze použít pro videokonference, zvukové

poznámky nebo jednoduché zvukové záznamy.

IR port 3D Vision (pouze vybrané modely)

IR port 3D Vision přenáší při hře 3D video her nebo při sledování

3D filmů signály 3D Vision do vašich 3D brýlí.

Kamera

Zabudovanou kameru lze použít k fotografování nebo

záznamu videa.

Panel s displejem

Tento zobrazovací panel s vysokým rozlišením nabízí skvělé

zobrazení fotografií, videí a dalších multimediálních souborů

na notebooku.

POZNÁMKA: Rozlišení panelu se může lišit podle modelu

notebooku.

Tlačítko napájení

Stiskem tlačítka napájení zapněte nebo vypněte notebook.

Tlačítkem napájení také notebook přepnete do režimu spánku

nebo hibernace nebo probudíte z režimu spánku nebo

hibernace.
Pokud notebook přestane reagovat, stiskněte a přidržte tlačítko

napájení na přibližně čtyři (4) sekundy, dokud se notebook

nevypne.

Číselná klávesnice

Číselná klávesnice se dá přepínat mezi dvěma funkcemi:

zadávání číslic a ovládání kurzoru šipkami.

POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce Numerická klávesnice v

této příručce.

background image

16

Uživatelská příručka notebooku

Indikátor zámku velkých písmen

Tento indikátor svítí, pokud je aktivována funkce Caps Lock.

Funkce Caps Lock umožňuje psaní velkými písmeny (např. A, B,

C).

Klávesnice

Klávesnice QWERTY plné velikosti s pohodlným zdvihem kláves

pro psaní. Současně nabízí funkční klávesy k rychlému vyvolání

funkcí Windows® a ovládání multimediálních funkcí.

POZNÁMKA:
• Rozložení klávesnice se liší podle modelu nebo regionu.
• Některé vybrané modely mají podsvícenou klávesnici.

Touchpad

Touchpad podporuje navigaci na obrazovce gesty více prstů,

což přináší intuitivní ovládání. Jsou také simulovány funkce

běžné myši.

Indikátory stavu

Indikátory stavu pomáhají zjistit aktuální stav hardwaru

notebooku.

Indikátor napájení

Kontrolka napájení svítí, když je notebook zapnut, a pomalu

bliká, když je v režimu spánku.

background image

Uživatelská příručka notebooku

17

Dvoubarevný indikátor nabití baterie

Dvoubarevná LED signalizuje stav nabití baterie.

Podrobnosti najdete v následující tabulce:

Barva

Stav

Svítí zeleně

ASUS Notebook je připojen ke

zdroji napájení, nabíjí jeho baterii

a stav baterie je mezi 95 a 100 %.

Svítí oranžově

ASUS Notebook je připojen ke

zdroji napájení, nabíjí jeho baterii

a stav baterie je nižší než 95 %.

Bliká oranžově

Notebook je napájen z baterie a

stav baterie je nižší než 10 %.

Nesvítí

Notebook je napájen z baterie a

stav baterie je mezi 10 a 100 %.

Indikátor aktivity mechaniky

Tato kontrolka svítí, když notebook využívá vnitřní

úložná zařízení.

Bluetooth / Indikátor bezdrátového připojení

Tento indikátor svítí, pokud má notebook povolen

Bluetooth nebo bezdrátovou LAN.

Indikátor numerického zámku

Tato kontrolka svítí, pokud je aktivována funkce Num

Lock. Pak lze některé klávesy na klávesnici využít k

zadávání číslic.

background image

18

Uživatelská příručka notebooku