ASUS ROG G750JM - První spuštění

background image

První spuštění

Při prvním spuštění počítače se objeví řada obrazovek, které vás

provedou základním nastavením operačního systému Windows® 8.
Postup prvního spuštění notebooku:
1. Stiskněte tlačítko napájení na notebooku. Vyčkejte několik

minut, až se zobrazí obrazovka nastavení.

. Na obrazovce nastavení vyberte jazyk, v němž chcete notebook

používat.

3. Pečlivě si přečtěte licenční podmínky. Zaškrtněte I accept

the license terms for using Windows (Přijímám licenční

podmínky používání Windows) a klepněte na Accept

(Přijímám).

4. Podle dalších zobrazených pokynů nakonfigurujete následující

základní nastavení:
• Zabezpečte své PC

• Přizpůsobení

• Bezdrátová síť

• Nastavení

• Přihlášení k PC.

5. Po konfiguraci základních položek se zobrazí výukový program

Windows®8. Sledováním se dozvíte víc u funkcích Windows®8.