ASUS ROG G750JM - Spuštění aplikace

background image

Spuštění aplikace

Umístěte kurzor myši na aplikaci a pak klepnutím levým

tlačítkem nebo dotykem aplikaci spusťte.

Dvakrát stiskněte

a poté tlačítky šipek procházejte

aplikace. Stiskem

spusťte aplikaci.

Přesun aplikací

Kliknutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujte pruh

nastavení, poté klepněte na

nebo

.

Aplikace přesunete, změníte jejich velikost nebo odepnete

z úvodní obrazovky takto.

Přesun aplikací