ASUS ROG G750JM - Pruh symbolů

background image

Panel symbolů

Panel symbolů je pruh nástrojů, který může být zobrazen na pravé

straně obrazovky. Obsahuje několik nástrojů umožňujících sdílení

aplikací a poskytujících rychlý přístup k přizpůsobení nastavení

notebooku.

Spuštění Panel symbolů

POZNÁMKA: Panel symbolů při prvním vyvolání obsahuje sadu

bílých ikon. Výše uvedený obrázek zachycuje již aktivovaný Panel

symbolů.

Pomocí touchpadu nebo klávesnice notebooku spusťte Panel

symbolů.

background image

Uživatelská příručka notebooku

49

Search (Hledat)

Tento nástroj umožňuje hledání souborů, aplikací nebo

programů na notebooku.

Share (Sdílet)

Tento nástroj umožňuje sdílení aplikací prostřednictvím

sociálních sítí nebo e-mailu.

Start

Tento nástroj vás vrátí na obrazovku Start. Z obrazovky

Start se tímto nástrojem také můžete vrátit na nedávno

otevřenou aplikaci.

Devices (Zařízení)

Tento nástroj umožňuje přístup k souborům a sdílení

souborů pomocí zařízení připojených k notebooku, jako

je vnější displej nebo tiskárna.

Settings (Nastavení)

Tento nástroj umožňuje přístup k nastavení vašeho

notebooku.

Obsah Panel symbolů

background image

50

Uživatelská příručka notebooku