ASUS ROG G750JM - Otevření obrazovky aplikací

background image

Otevření obrazovky aplikací

Kromě aplikací již připnutých na úvodní obrazovku můžete také

otevřít další aplikace přes obrazovku aplikací.

Vodorovná posouvací lišta

Otevření obrazovky aplikací

Obrazovku aplikací aktivujte touchpadem nebo klávesnicí

notebooku.

Vytažením z horního okraje spusťte pruh All Apps

(Všechny aplikace).

Z úvodní obrazovky stiskem

vyberte ikonu

All Apps (Všechny aplikace)

a pak stiskněte

.

background image

Uživatelská příručka notebooku

47

Připnutí dalších aplikací na úvodní obrazovku

Pomocí touchpadu lze na úvodní obrazovku připnout další aplikace.

1. Umístěte kurzor myši na aplikaci, kterou chcete přidat

na obrazovku Start.

. Klepnutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujte její

nastavení.

3. klepněte na ikonu

.

background image

48

Uživatelská příručka notebooku

Panel symbolů

Přidržte kurzor myši v pravém nebo levém horním rohu

obrazovky.

Stiskněte