ASUS ROG G750JM - Funkce Snap

background image

Funkce Snap

Funkce Snap zobrazí dvě aplikace vedle sebe, takže s nimi lze

pracovat nebo je přepínat.

DŮLEŽITÉ! Před použitím funkce Snap ověřte, že má notebook

nastaveno rozlišení 1366 x 768 nebo vyšší.

Použití funkce Snap

Pomocí touchpadu nebo klávesnice notebooku spusťte funkci Snap.

Pruh Snap

1. Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
. Přidržte kurzor myši na horním okraji obrazovky.
3. Jakmile se kurzor změní v ruku, táhněte a pusťte aplikaci

vlevo nebo vpravo.

4. Spusťte další aplikaci.

background image

Uživatelská příručka notebooku

51

1. Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.

. Stiskněte

.

3. Spusťte další aplikaci.

Spusťte další aplikaci.

4. Mezi aplikacemi přepínáte stiskem

.

background image

5

Uživatelská příručka notebooku