ASUS ROG G750JM - Klávesy Windows® 8

background image

Klávesy Windows® 8

Klávesnice notebooku obsahuje dvě zvláštní klávesy Windows®

popsané níže:

Aktivuje/deaktivuje aplikaci ASUS Splendid

Video Enhancement Technology umožňující

přepnutí režimů vylepšení barev: Gamma

Gamma

Correction (Gama korekce), Vivid Mode (Živý

režim), Theater Mode (Režim kino), Soft Mode

(Měkký režim), My Profile (Můj profil) a Normal

(Normální).

Spustí aplikaci ASUS Life Frame

Spustí aplikaci ASUS Power4Gear Hybrid

Stiskem tohoto tlačítka se vrátíte na úvodní obrazovku.

Pokud již jste na úvodní obrazovce, vrátíte se naposledy

otevřenou aplikaci.

Stiskem této klávesy simulujete pravé kliknutí.

Zapnutí a vypnutí reproduktoru.

Snížení hlasitosti reproduktoru.

Zvýšení hlasitosti reproduktoru.

background image

36

Uživatelská příručka notebooku