ASUS ROG G750JM - Číselná klávesnice (u vybraných modelů)

background image

Číselná klávesnice je dostupná u

vybraných modelů notebooků. Tuto

klávesnici lze využít k zadávání číslic

nebo k ovládání kurzoru.

Chcete-li používat číselnou

klávesnici jako tlačítka

ovládání směru ukazatele,

stiskněte

.

Chcete-li používat číselnou

klávesnici pouze pro

zadávání číslic, stiskněte

.

background image

Uživatelská příručka notebooku

37

Vložení optického disku

1. Když je notebook zapnut,

stiskem tlačítka povysunete

přihrádku disku.

. Jemně vytáhněte přihrádku

ven.

DŮLEŽITÉ! Nedotýkejte se

čočky optického snímače.

Zabraňte zaseknutí čehokoli pod

vysunovanou přihrádkou.