ASUS ROG G750JM - Konfigurace statické IP adresy připojení

background image

Konfigurace statické IP adresy připojení

1. Opakujte kroky 1 až 5 postupu Připojení k síti IP / PPPoE

s dynamickou adresou.

 Vyberte možnost Use the following IP address (Použít

následující adresu IP).

3. Zadejte IP adresu, masku podsítě a bránu podle údajů

od vašeho poskytovatele služeb.

4. Dle potřeby také můžete vyplnit preferovaný server DNS

a alternativní server DNS a poté klepnout na OK.

background image

64

Uživatelská příručka notebooku