ASUS ROG G750JM - Konfigurace dynamického připojení IP/PPPoE

background image

Konfigurace dynamického připojení IP/PPPoE

background image

60

Uživatelská příručka notebooku

5. Klepněte na Internet Procokol Version 4(TCP/IPv4)

(Internetový protokol verze 4 (TCP/IPv4)) a poté

klepněte na Properties (Vlastnosti).

POZNÁMKA: Pokud využíváte připojení PPPoE, pokračujte dalšími

kroky.

6. Klepněte na Obtain an IP address automatically

(Získat adresu IP automaticky) a poté klepněte na

OK.

background image

Uživatelská příručka notebooku

61

7. Vraťte se zpět do Network and Sharing Center

(Centrum síťových připojení a sdílení) a potom

klepněte na Set up a new connection or network

(Vytvořit nové připojení nebo síť).

8. Vyberte Connect to the Internet (Připojit k Internetu)

a klepněte na Next (Další).

background image

6

Uživatelská příručka notebooku

10. Vyplňte User name (Jméno), Password (Heslo) a

Connection name (Název připojení) a klepněte na

Connect (Připojit).

11. Dokončete konfiguraci klepnutím na Close (Zavřít).

1. Klepněte na

na hlavním panelu systému a poté

klepněte na právě vytvořené připojení.

13. Vyplňte uživatelské jméno a heslo a klepnutím na

Connect (Připojit) zahajte připojování k Internetu.

9. Klepněte na Broadband (PPPoE) (Širokopásmové

připojení (PPPoE)).

background image

Uživatelská příručka notebooku

63